กล้วยไม้, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

กล้วยไม้ : เริ่มกิจการจากความรู้และการตลาด

NULL

ถาม สนใจจะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อประดับบ้านต่อไปอาจขยายออกเป็นการค้า บ้านอยู่หวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวเมือง 1.5 กม. บ้านติดกับทุ่งนาพอหน้าร้อนจะร้อนมาก หน้าหนาวก็หนาวมากแต่หนาวสั้น อยากขอคำแนะนำการสร้างโรงเรือนควรสูง-ยาว-กว้างเท่าไร เพาะเลี้ยงอย่างไร ขยายพันธุ์ โดยการแยกหน่อ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปั่นตาเพาะเมล็ด แหล่งหาซื้อลูกกล้วยไม้ใกล้ ๆ ดี ๆ ถูก ๆ ทั้งฟาแลน หวาย คัทลียา แวนด้า และข้อมูลอื่น ๆ ( ขจรศักดิ์ ม่วงจั่น 113 ถนนบูรกรรมโกวิท อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 )

fiogf49gjkf0d

ตอบ ควรไปตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับใครเอากล้วยไม้มาขายก็ไปคุยหาความรู้ ซื้อกล้วยไม้สวย ราคาถูกมาเริ่มต้นเลี้ยง โรงเรือนให้สูงพอสำหรับแขวนกล้วยไม้แล้วเดินดูได้สะดวก อาจจะสูง 2-2.5 เมตร กว้างยาวตามแต่จะมีต้นไม้มากน้อยเพียงใด ใช้สะแลนปิดด้านข้าง ลดการถูกลมพัดจัดข้างบนก็ปิดสะแลนแต่ให้แดดลอดลงมาได้แบบร่มรำไร ให้คิดระบบรดน้ำเวลาฝนไม่ตก เช่น ใช้สายยาง ถังโยกฉีดพ่นน้ำ หรือปั๊มเล็ก ๆ ต่อท่อเข้าในโรงเรือน รดน้ำโดยการพ่นเป็นฝอย ควรปรึกษากับ สนง. เกษตร ว่า เพชรบูรณ์มีเรือนกล้วยไม้ของใครที่จะไปขอชมกิจการได้บ้าง เพื่อไปชมไปปรึกษา ดูงานเริ่มต้นที่การตัดแบ่งขยายกอปลูกลงเครื่องปลูกใหม่งานเพาะเนื้อเยื่อ เพาะเมล็ด จะไปทำเมื่อเริ่มเก่งขึ้นบ้างแล้ว กล้วยไม้ในไทยไม่ปัญหาการตลาดมีปัญหาที่การผลิต ผลิตแล้วแย่งกันขายต้องแข่งทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลาดเพชรบูรณ์ผลิตแล้วจะขายที่ไหน ปรึกษาที่ สนง. เกษตร อ.เมือง เพชรบูรณ์ ควรหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับกล้วยไม้ไปอ่านก่อน ถามที่แผนกหนังสือของชมรม ฯ โทร. 0-2986-1680-2 ค่อย ๆ ปรึกษาใช้เงินน้อย ปลูกให้มีความสุข.

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์