สมุนไพรชนิดหัว, สมุนไพร

“กระวาน” สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชของดีสวนเกษตรอินทรีย์เมืองจันท์

NULL

                เดี๋ยวนี้คนทั่วไปมีความคุ้นเคยกับ พืชผักไม้ผลปลอดสารพิษ” “เกษตรอินทรีย์ หรือ เกษตรชีวภาพ กันมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะมีราคาค่อนข้างแพงก็ยังนิยมซื้อมาบริโภค เพราะมั่นใจว่ามีความปลอดภัย ประกอบกับเริ่มหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น

fiogf49gjkf0d

                สำหรับการปลูกและการดูแลรักษา จะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมี แต่ที่สวนเกษตรอินทรีย์ของ นายคำนึง ชนะสิทธิ์ จังหวัดจันทบุรี มีข้อแตกต่างจากสวนอื่น ๆ ตรงที่มีการนำพืชสมุนไพรมาปลูกผสมผสานในสวนไม้ผล เช่น กระวาน หน่อแดง เตยหอม ว่านสาวหลง ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ขมิ้นขาว กระชาย ตะไคร้หอม ไพล ฯลฯ เพื่อใช้ไล่แมลง ควบคุมความชื้นในดินและยังช่วยให้ต้นไม้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยทำการปลูกสมุนไพรไว้รอบ ๆ โคนต้น ซึ่งจะส่งกลิ่นไล่แมลงศัตรูพืชที่ออกทำลายและวางไข่ในช่วงกลางคืน

                กระวาน เป็นพืชประจำท้องถิ่นจันทบุรี ลักษณะคล้ายต้นข่าแต่มีขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ในป่าบนภูเขา ลูกกระวานใช้เป็นเครื่องเทศ ต้นอ่อนกับหน่ออ่อนสามารถนำมาปรุงอาหารได้ มีสรรพคุณในการขับลม ช่วยย่อยและดับกลิ่นในอาหาร ที่สำคัญเวลาตัดต้นแก่ทิ้งไว้จะมีกลิ่นไล่แมลงได้ อันนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลิกใช้สารเคมีในการเกษตร ซึ่งเป็นผลดีต่อผมเองและสิ่งแวดล้อมด้วย รวมทั้งต้องการอนุรักษ์กระวานไว้เพราะกำลังจะสูญพันธุ์ เจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์บอกเล่าคุณสมบัติของพืชสมุนไพรท้องถิ่น

                คำนึงได้เล่าให้ฟังถึงการทำสวนเมื่อครั้งอดีตว่า เคยปลูกส้ม พริกไทย และเงาะมาก่อน ต่อมาในปี 2518-2520 จึงเริ่มปลูกทุเรียน ระยะแรกใช้สารเคมีทั้งปุ๋ย ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลง จนกระทั่งปี 2540 สังเกตเห็นต้นทุเรียนป่าที่มีต้นกระวานอยู่ใกล้ ๆ ไม่ถูกแมลงรบกวนประกอบกับต้องการอนุรักษ์ต้นกระวานไว้ จึงทดลองนำมาปลูกในสวนทุเรียนประมาณ 2 ไร่

                ปรากฏว่ากระวานตายหมดเพราะทนสารเคมีไม่ได้จึงลดการใช้สารเคมีลง ต่อมาพบว่าทุเรียน 2 ไร่ดังกล่าวไม่ถูกแมลงรบกวน จึงขยายพื้นที่ปลูกกระวานไล่แมลงให้ทุเรียนและเลิกใช้สารเคมีในที่สุด

                สวนเกษตรอินทรีย์ของคำนึง นอกจากใช้กระวานไล่แมลงแล้ว เขายังสกัดสรรพคุณของ ขมิ้นชัน ออกมาพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้และช่วยลดหนอนกัดกินใบลองกอง

                คำนึงบอกว่า กระวานยังสร้างรายได้ให้กับชาวสวนได้อีกทาง เมล็ดของกระวาน มีราคา 150-200 บาท/กิโลกรัม ส่วนต้นอ่อนสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรายการ และปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดจันทบุรีโดยมีราคาขายหน่อละ 3 บาท ในแต่ละเดือนสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท

                ทั้งนี้โรคของทุเรียนส่วนใหญ่เกิดจากทางอากาศกับดิน เมื่อเราเน้นดูแลพื้นดินโดยใช้เป็นจุดสาธิตการเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้ามาดูงานเป็นจำนวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก

ที่มา : เดลินิวส์. ฉบับที่ 20,730 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2549 หน้า 19