สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

กระถินเทพาเป็นพืชเหมาะต่อการสร้างป่าเห็ด

NULL

การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อให้โลกมีสีเขียวเพิ่มขึ้นนั้น หากดินอุดมสมบูรณ์ดีพอสมควร ความชุ่มชื้นดี หากล้าได้ อาจแบ่งพื้นที่บางส่วนมาปลูกกระถินเทพา ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว สามารถร่วมกับเชื้อบักเตรีปมราก ตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศลงมาเป็นปุ๋ยได้มีรายงานว่ากระถินเทพาเป็นพืชอาศัยของเห็ดผึ้งขม (เห็ดเสม็ด) เห็ดตระกูลเห็ดตับเต่า เห็ดละโงกขาว ฯลฯ

fiogf49gjkf0d

เนื้อไม้กระถินเทพา น่าจะได้ทำงานวิจัยถึงศักยภาพในการผลิตเห็ด เคยมีรายงานจากกาฬสินธุ์ว่าท่อมไม้กระถินเทพาที่ถูกไม้อื่นวางทับไว้ในฤดูฝนมีเห็ดเป๋าอื้อเกิดขึ้นได้ โดยดูจากลักษณะ คอรีเมีย ที่ก้านดอกเห็ด ในรายงานตักเตือนคนสร้างสวนป่าที่คิดจะสร้างสวนกระถินเทพาเพื่อทำไม้เยื่อกระดาษ หรือไม้ทำเครื่องเรือน ว่า พออายุมากหน่อยจะเกิดไส้เน่าเพราะเห็ดเข้าไปกินภายในต้น มีงานวิจัยพบว่าเห็ดเจริญเข้าทางแผลด้านข้างต้นเวลาที่ต้นไม้ลิดกิ่งล่างของตนเอง

          ข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าเนี้อไม้กระถินเทพาน่าจะใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ดได้ดี ถ้าจะปลูกกระถินเทพาควรใส่สปอร์เห็ดตับเต่าเมืองยังเล็ก เพื่อให้เกิดดอกเห็ดตับเต่าที่รากในฤดูฝนและให้ต้นไม้โตเร็ว ต้นโตน่าจะใช้กิ่งก้านผลิตขี้เลื่อยสำหรับผลิตเห็ดถุง ส่วนกิ่งและลำต้นหากทำเป็นท่อนน่าจะใช้เจาะรูเพื่อเพาะเห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง (เห็ดลม) และควรทดลองเพาะเห็ดเป๋าอื้อด้วย

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉ.20,341 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2548