Forum Replies Created

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts

  • thaigreenagro
    Participant

    การสร้าวสระน้ำ…ควรเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดรวมน้ำ หรือที่ลุ่มนะครับ

    เมื่อขุด่อเสร็จ ควรใช้สารอุดบ่อ 2 กิโลกรัม ต่อ สารเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ชื่อว่า สเม็คไทต์ อีก 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน หว่านกระจายให้ทั่วพื้นบ่อและผนัง เพื่อเสริมสร้างให้บ่อมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำได้ดียิ่งขึ้นครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0813137559 นะครับ

Viewing 1 post (of 1 total)