สมุนไพรชนิดหัว, สมุนไพร

กระชาย : การทำให้ดินร่วน รากมาก ผลผลิตดี

                คุณฝน   กังบูรานนท์  (08-7995-7269)  อยู่เลขที่  873 หมู่ 2  ต. ท่าม่วง  อ. ท่าม่วง  จ. กาญจนบุรี  71110  ปลูกกระชายอยู่ 20  ไร่  ซึ่งที่ผ่านมากระชายไม่สวยเลย  เพราะดินแน่นเกินไป มีปัญหารากสั้น  และ เวลาชื้นจัดน้ำมาก ระบายไม่ดี จะมีปัญหารากเน่า  พอดีอ่านพบเรื่องการแก้ปัญหาดินแน่นในสวนส้มที่ชมรมพืชผักปลอดสารพิษปทุมธานีได้แนะนำให้ใช้ ALS หรือ แอมโมเนียมลอเรธซัลเฟต  หรือ เรียกแบบชาวบ้านว่าสารละลายดินดาน ไปฉีดพ่น เวลาดินเปียกชื้น แล้วแก้ปัญหาได้ จึงได้ปรึกษาวิธีการที่จะดัดแปลงมาใช้กับกระชาย

fiogf49gjkf0d

                คุณฝนได้ใช้ ALS  จำนวน 50 ซีซี  ผสมน้ำ 20  ลิตร  ฉีดพ่นในพื้นที่ 1 งาน  วิธีดีที่สุดคือฉีดพ่นขณะดินชื้น  พ่น  ALS  แล้ว  รอให้ซึมเปียกลงดิน  จากนั้นพ่นหรือรดด้วยน้ำเปล่าอีกครั้ง ต่ามาดูแลตามปกติ  2  สัปดาห์  ต่อมาอาการของกระชายดีขึ้นมาก  ได้ลองเอาไม้รวกจิ้มดินดูพบว่าร่วนขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด  เวลารดน้ำหรือฝนตก น้ำก็ซึมลงดินได้ดีมาก  ลองถอนกระชายขึ้นมาดูก็พบว่ารากยาวกว่าแต่ก่อน  ส่วนปัญหารากเน่านั้นขณะนี้ก็ไม่พบเลย  จึงรายงานผลมาให้ชมรมฯ  ได้เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ

                คุณพิทักษ์  แสงอาษา  (08-5339-7187)  นักวิชาการด้านนี้ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสารนี้ลดแรงตึงผิวของน้ำจนน้ำสามารถแทรกผ่านผิวอนุภาคของดินที่เกาะยึดกันจนเนื้อดินถูกพืชดูดไปใช้ในฐานะของปุ๋ย ส่วนลอเรธ หรือ ลอริสก็แตกตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ  สวนที่มีปัญหารดน้ำไม่ลงจึงสามารถใช้ ALS เป็นตัวเลือกในการแก้ปัญหาวิธีหนึ่ง

ที่มา  : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ.  เดลินิวส์  ฉบับที่  21,092 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  หน้า 12.