การเกษตร, ข่าวเกษตร

กรมประมงเพาะได้สำเร็จ…‘สินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร์’ – หลากเรื่องราว

fiogf49gjkf0d

?กรมประมงเพาะได้สำเร็จ...‘สินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร์’ - หลากเรื่องราว?

ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตลาดปลาสวยงามมีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
แปลก ใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของขนาด สีสัน
รวมถึงพฤติกรรมที่แปลกในการดำรงชีวิต ฯลฯ และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ ๆ
ออกมานั้นเป็นการกระตุ้นตลาดปลาสวยงามของไทยให้คึกคักมากยิ่งขึ้น  

นายคมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
กล่าวว่า กรมประมงมีการศึกษาวิจัยเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิด
ทั้งเพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ
อย่างล่าสุดที่ผ่านมากรมประมงได้เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนแพลตตินัม
ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์โดยทีมนักวิจัยกรม
ประมง เพื่อเป็นอีกทางเลือกป้อนให้กับตลาดปลาสวยงาม
ทั้งนี้สัตว์น้ำที่เกิดจากการเพาะข้ามสายพันธุ์อย่างปลาแพลตตินัม
ทางกรมประมงจะไม่นำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับด้านการอนุรักษ์
กรมประมงได้มีการสำรวจชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ หาพบได้ยาก
หรือจำนวนลดน้อยลง นำมาศึกษาวิจัยเพาะขยายพันธุ์เพิ่มเติม อาทิ ปลาใบมีดโกน
ปลาบู่มหิดล ปลาทู กุ้งตัวตลก ฯลฯ
และสำหรับปัจจุบันนี้ทางกรมประมงได้สำรวจสัตว์น้ำอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความ
นิยมจนส่งผลให้ปลาชนิดนี้หาพบได้น้อยลงจากธรรมชาติ
ปลาที่สวยงามและขึ้นแท่นเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างปลา “สินสมุทร
ไบคัลเลอร์” 

นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า
เมื่อต้นปี 2556
ที่ผ่านมากรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครได้ดำเนินการ
เพาะพันธุ์ ปลาสินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร์ (Bicolor Angelfish)
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Centropyge bicolor  เป็นปลาในกลุ่มสินสมุทร
Angelfish ที่มีสีสันลวดลายที่สวยงาม โตเต็มที่จะมีขนาดไม่เกิน 15 ซม.
 ลำตัวมีสีน้ำเงินเข้มและเหลืองเข้ม สีละครึ่งตัว
สีสันสวยสะดุดตาต่อผู้พบเห็น อีกทั้งราคาในตลาดไม่สูงมากตกอยู่ตัวละประมาณ
150-300 บาท ส่งผลให้ปลาสินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร์
ได้รับความนิยมนำไปจัดแสดงตามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสาธารณะและเลี้ยงในตู้
ของผู้ที่ชื่นชอบสัตว์น้ำสวยงาม
และเพื่อไม่ให้ปลาชนิดนี้ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง
ทางกรมประมงจึงศึกษาวิจัยวิธีการเลี้ยงปลาชนิดนี้
ตั้งแต่ขั้นตอนพ่อแม่พันธุ์ นำมาศึกษาเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟัก
รวมถึงอาหารที่ใช้สำหรับอนุบาลลูกปลา
ปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปลาสินสมุทรแคระ
ไบคัลเลอร์ได้เป็นที่สำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
และเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมจากตลาดปลาสวยงาม
ตลอดจนเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแนวปะการัง  

นายวรดร สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ทางศูนย์วิจัยฯ
ได้ศึกษาวิธีในการเพาะพันธุ์โดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในโรง
เรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในรอบวันได้
และควบคุมดูแลในเรื่องของแสงสว่างเพื่อช่วยกระตุ้นระบบสืบพันธุ์
โดยจะให้อาหาร 2 ชนิด คือ ไรน้ำเค็มตัวเต็มวัย และอาหารสด
ที่มีส่วนผสมของหอยแมลงภู่ กุ้ง หมึก และเพรียงทราย เป็นหลัก
และจะเสริมด้วยสไปรูลิน่าชนิดผงและน้ำมันปลาทูน่า
จากนั้นจะเริ่มจับคู่พ่อแม่พันธุ์นำมาเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
เพื่อให้พ่อแม่พันธุ์ปลาผสมพันธุ์และวางไข่
ทั้งนี้เมื่อลูกปลาฟักออกมาแล้วจะทำการอนุบาลลูกปลา 0-10 วัน
ด้วยวิธีการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์และแพลงก์ตอนในบ่อ
เลี้ยง เมื่อลูกปลาอายุ 10-20 วัน จะให้โรติเฟอร์ โคพีพอด
ไรน้ำกร่อยและไรน้ำเค็มเป็นอาหาร หลังจากนั้นจะฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูป
เมื่อปลามีอายุ 2 เดือนจะมีขนาด 2.0 -2.5 ซม.
จะมีการพัฒนาสีและรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย 

สำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอศึกษาดูงานได้ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร โทร. 0-3485-7136
หรือสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง โทร.0-2579-8522.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่
2 กรกฎาคม 2557

http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/249244/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88…%E2%80%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0+%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E2%80%99+-+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7