ปู, ประมง-สัตว์น้ำ

กรมประมงเพาะพันธุ์ปูม้าสำเร็จ

NULL

ปูม้าเป็นอาหารทะเลที่ตลาดมีความต้องการสูง นับวันราคาปูม้าในท้องตลาดจะสูงขึ้น โดยมีการจำหน่ายทั้งปูม้าสด ปูแกะเนื้อและเนื้อปูกระป๋อง จากข้อมูลทางสถิติของกรมประมงพบว่าในประเทฯไทยจับปูม้าจากธรรมชาติปีละประมาณ 2 หมื่น 8 พันกว่าตัน โดยจับจากอ่าวไทย 2 หมื่นตันเศษ จับจากฝั่งทะเลอันดามัน 7 พันตันเศษ มูลค่าการจำหน่ายปูม้าในประเทศไทย จากสถิติที่เก็บจากท่าขึ้นปลาปีละ 2 พันกว่าล้านบาท ประเทศไทยส่งปูม้าไปจำหน่ายต่างประเทศจำนวนมากส่วนใหญ่ส่งออกในรูปปูกระป๋อง ประชากรปูม้าในธรรมชาติจึงมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ แต่ปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปูม้าได้แล้ว โดยนักวิชาการของกรมประมง ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

fiogf49gjkf0d

ดร. สิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ดร. วารินทร์ เริ่มศึกษาการเพาะพันธุ์ปูม้าจากความคิดริเริ่มที่ต้องการนำไข่นอกกระดองของปูม้าที่โรงงานแปรรูปเบื้องต้นเคยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า ดร. วารินทร์ได้เริ่มปฏิบัติงานโดยได้รับความร่วมมือจากโรงงานต้มและแกะเนื้อปูไปทำการคัดเลือกและแยกปูไข่นอกกระดองเพื่อหักตับปิ้งไว้ก่อนนำแม่ปูเหล่านั้นไปแปรรูป ดร. วารินทร์ได้นำตับปิ้งไข่ปูเหล่านั้นกลับมาทดลองใช้เป็นแหล่งพันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปูม้ามาตั้งแต่ปี 2543 และประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา งานวิจัยดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2545 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จากการสัมมนาวิชาการประจำปี 2544 ของกรมประมง

          กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูม้าอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการผลิตพันธุ์และการเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี 2545-2546 การศึกษาเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าก้าวหน้าเป็นลำดับโดยลูกปูมีอัตรารอดตายเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมมาก แต่การเลี้ยงปูม้าในบ่อดินยังประสบปัญหาอัตรารอดตายต่ำและยังไม่คุ้มทุน งานวิจัยในขั้นตอนต่อไปจึงต้องเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะในบ่อดิน

          ปีนี้กรมประมงได้จัดทำชุดโครงการ “การเพาะเลี้ยงปูเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์” ซึ่งรวมปูม้าด้วย เพื่อขยายผลให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในจังหวัดอื่น ๆ ร่วมโครงการวิจัยต่อยอดงานวิจัยให้สามารถส่งเสริมการเลี้ยงปูม้าแก่เกษตรกรโครงการดังกล่าวมีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552 โดยมี ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง เป็นหัวหน้าชุดโครงการ และได้เปิดเผยถึงประเภทงานวิจัยที่ต้องศึกษาต่อเนื่อง อาทิ ศึกษาที่หลบซ่อนที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินเนื่องจากปูม้าชอบกินกันเองในเวลาลอกคราบ ศึกษาการเลี้ยงแบบแยกเพศเนื่องจากปูม้าเพศเมียวัยรุ่นชอบผสมพันธุ์เร็วเกินไปทำให้ไม่เจริญเติบโต ศึกษาการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ศึกษาอาหารสำเร็จรูปที่เหมาะสมสำหรับปูม้า เป็นต้น

          ขณะนี้ประโยชน์เบื้องต้นที่เราได้จากการวิจัยเพาะพันธุ์และอนุบาลปูม้า ได้แก่ กรมประมงเพาะลูกปูม้าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 3 แสนตัว ในปี 2547 บางส่วนได้จำหน่ายจ่ายแจกให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเสริมในนากุ้งหรือเลี้ยงในบ่อสาธิตของเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือกับกรมประมงในการทำวิจัย กรมประมงมั่นใจว่าปูม้าไม่มีวันสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย และจากความพยายามของนักวิชาการกรมประมงนับวันปูม้าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่สามารถเพาะเลี้ยงและส่งออกเช่นเดียวกับกุ้งทะเล

ที่มา : โลกเกษตร. เดลินิวส์. ฉบับที่ 20,374 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2548 หน้า 12