การเกษตร, ข่าวเกษตร

กรมชลเร่งซ่อมคันกั้น สกัดน้ำทะลัก”โก-ลก” คาดเสร็จ”กันยายน”นี้

fiogf49gjkf0d

นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 80 ล้านบาท ให้กรมชลประทานดำเนินการซ่อมแซมและเสริมคันกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแกแบะ-นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมอาคารประกอบ และถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนที่ทำการค้าระหว่างชายแดนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการลำเลียงสินค้า ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจระหว่างชายแดนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาได้เกิดมหาอุทกภัย น้ำท่วมครั้งนี้ใหญ่ที่สุดในรอบ 47     ปี เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากกว่าปกติ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก หนุนสูงล้นคันกั้นน้ำเดิม ไหลข้ามเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน 52 หมู่บ้าน 2,959 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 10,000ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก ต.นานาค ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก และยังส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างชายแดนอีกด้วย นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 นี้ และในปี 2559 ก็จะดำเนินการเสริมอาคารรับน้ำ อาคารระบายน้ำ โดยกรมทางหลวงชนบท ตามแบบก่อสร้างของกรมชลประทานที่ได้ออกแบบไว้


ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 05 พฤษภาคม 2558  http://www.naewna.com/local/156651