น้ำ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

กรด-ด่างของน้ำมีผลบวก-ลบต่อการผสมฮอร์โมน ปุ๋ยยาฉีดพ่นทางใบ

หน้าแล้งอากาศร้อนน้ำร้อน คลองหนองแห้งขอด ความเค็มในน้ำเพิ่มขึ้น
ด่างมากขึ้น อัลคาไลเพิ่ม หากไม่ปรับ
pH น้ำให้อยู่ที่ 5.0 – 5.5 แล้ว เวลาผสมยาหรือสารเคมีต่างๆ
ก่อให้เกิดอัลคาไล อัยโดรลัยสิส ส่งผลให้สารออกฤทธิ์ช้าหรือหมดฤทธิ์ได้ง่าย
ก่อนจะได้ผล คล้ายๆอาการดื้อยาในหนอน แมลง เชื้อราโรคพืช ซึ่งจริงๆ
แล้วหน้าฝนป้องกันหรือปราบศัตรูพืชง่ายกว่าหน้าแล้งด้วยซ้ำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หน้าแล้ง น้ำน้อย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฉีดพ่นยา

การที่ฝนตกชะล้างอินทรียวัตถุต่างๆ แล้วแตกละลายกลายเป็นกรดในธรรมชาติ
อาจส่งผลให้น้ำเป็นกรดอ่อน แม้แต่การหมักปุ๋ยจากซากอินทรียวัตถุ เศษไม้ ใบหญ้า
ก็ยังได้กรดฮิวมิค ได้ปุ๋ยน้ำสีคล้ำๆดำๆกลิ่นตุๆ
แม้แต่น้ำชะล้างกองขยะน้ำสีดำๆก็ยังเป็นกรดอ่อน
หากลองสังเกตหรือทดสอบจะพบว่าน้ำในธรรมชาติ ในห้วย หนอง คลอง บึงก็ยังเป็นกรดอ่อน
ยกเว้นแต่น้ำที่ไหลผ่านภูเขาหินปูนส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นด่าง
หากเป็นเช่นนี้ก่อนฉีดพ่นยา ฮอร์โมนต่างๆก็ให้ปรับ
pH ของน้ำด้วยซิลิซิคแอซิค ประมาณ 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ซึ่งสามารถปรับจากความเป็นด่างให้เป็นกรดอ่อนๆ ช่วยให้ฤทธิ์ยา ฮอร์โมนกลับมาออกฤทธิ์ได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ถูกหักล้างด้วยด่างเช่นเดียวกับนาดินเปรี้ยวยกร่อง
ไล่น้ำยังไงก็ไม่หายเปรี้ยว ถ้าไม่มีการปรับสภาพดิน
ในการปรับสภาพดินที่เปรี้ยวหรือเป็นกรดจัดๆนั้น ควรใช้ดินที่มีค่า
pH ตรงกันข้ามหรือเป็นด่าง ดินหรือสารปรับปรุงดินที่ภาครัฐ-เอกชน
นิยมส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรใช้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัตถุปูน อย่างปูนมาร์ล
โดโลไมท์ ปูนขาวซึ่งต้นทุนต่ำ ในมุมกลับกันหากเกษตรกรนำมาใช้บ่อยครั้ง ในปริมาณที่
มากเข้าๆ เรื่อยๆ ก็จะเป็นโทษต่อดิน เนื่องจากปูนเมื่อเจอน้ำจะทำละลายเข้ากันดี
แต่ปูนก็คือปูนเมื่อแห้ง แข็งจับตัวเป็นก้อน ฝนตก รดน้ำ สักเท่าไรก็จะไม่ละลาย
แพ็คหน้าดิน แน่นแข็ง น้ำซึมผ่านขึ้น-ลงไม่ได้
สุดท้ายต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาตายเพราะขาดออกซิเจน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน
(081-3983128) สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001,
tga002, tga003, tga004
*** สินค้าคุณภาพ…ตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซิลิสิค แอซิด  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โดโลไมท์

เขียนและรายงานโดย
: คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่
email : [email protected]