Showing 1–24 of 60 results

ปิด

บาซิลลัส พลายแก้ว (BS Plaiklaew)

300฿
ปิด

เข็มเขี่ยเชื้อ

35฿
ปิด

ZEO GOLD ภูไมท์ซัลเฟต (ชนิดผง)

160฿
ปิด

ช้อนตวง

20฿
Hot
ZEO PLATINUMพูมิช(ชนิดผง)
ปิด

ZEO PLATINUM พูมิช(ชนิดผง)

250฿
ปิด

ZEO PLATINUM ม้อนท์โมริลโลไนท์ (ชนิดผง)

140฿
ปิด

ZEO GOLD ภูไมท์ (ชนิดผง)

170฿
ปิด

ZEO SILVER โดโลไมท์

80฿
ปิด

บาซิลลัส ไมโตฟากัส

200฿
ปิด

หม้อนึ่งความดันขนาดบรรจุ800แบน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

58,000฿
ปิด

หม้อนึ่งความดันขนาดบรรจุ120แบน(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

15,000฿
ปิด

หม้อนึ่งความดันขนาดบรรจุ150แบน(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

27,000฿
ปิด

หม้อนึ่งลูกทุ่ง(ไม่รวมจัดส่ง)

4,000฿
ปิด

หม้อต้มไอน้ำBoiler

15,000฿
ปิด

ฝาครอบไอน้ำ

13,000฿
ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด600ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)
ปิด

ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด600ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

18,000฿
ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด800ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)
ปิด

ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด800ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

21,000฿
ปิด

ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด1,200ก้อน(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

12,000฿
ปิด

ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด1,140ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

26,000฿
ปิด

เครื่องผสมขี้เลื่อยจุ150ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

26,000฿
ปิด

เครื่องผสมขี้เลื่อยจุ300ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

35,000฿
ปิด

เครื่องผสมขี้เลื่อยติดสายพานลำเลียง(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

56,000฿
ปิด

เครื่องอัดก้อน1กระบอก(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

16,000฿
ปิด

เครื่องอัดก้อน2กระบอก(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

18,000฿