นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
10 ตุลาคม 2558


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (7279)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (18928 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.th


แลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.comหมวดหมู่:  ข่าวเกษตร   จำนวน:   14295   บทความ  
การเกษตร (12894) เทคโนโลยีการเกษตร (70)
การนำเข้า-ส่งออก (168) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (215)
ข่าวสารทั่วไป (983)
12345678910...>>
 
อ.ส.ค.สอดรับกระแส จัดงานใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าใน‘อุตสาหกรรมโคนมไทย’ (อ่าน 4 ครั้ง)
วันที่: 09 ต.ค. 2558, 7:59:23 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยโดยเฉพาะชาวอุตสาหกรรมนม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เป็นผู้นำแนวคิดในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯและอ.ส.ค.จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินชูแนวคิด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557ใช้

น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2558 ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กำหนดจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินขึ้น ภายใต้แนวคิด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในอุตสาหกรรมโคนมไทยระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นายเลิศวิโรจน์กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระองค์ท่าน รวมทั้งสร้างความร่วมมือและตระหนักรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ที่นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 19 หน่วยงาน

ด้าน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานว่า อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ นิทรรศการใช้น้ำในฟาร์มโคนม นิทรรศการใช้น้ำในโรงงานผลิตภัณฑ์นม สาธิตการทำเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ นั่งรถพ่วงชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เป็นต้น

ในการจัดงานครั้งนี้ อ.ส.ค.คาดหวังว่าจะกระตุ้นให้คนไทยโดยเฉพาะชาวอุตสาหกรรมนม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เป็นผู้นำแนวคิดในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยืนดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการใช้น้ำในฟาร์มโคนมและในโรงงานผลิตภัณฑ์นมของอ.ส.ค.ให้สาธารณชนได้รับรู้อีกด้วย

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 09 ตุลาคม 2558 http://www.naewna.com/local/182914

 

 

 

 

ปูตลาดรับ‘เกษตรแปลงใหญ่’ มกอช.ลุยประสานโมเดิร์นเทรดเปิดช่องรับซื้อ (อ่าน 4 ครั้ง)
วันที่: 09 ต.ค. 2558, 7:58:29 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แจ้งว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ปัจจัยการผลิตและการตลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตมากขึ้นมกอช.จึงได้เร่งประสานและร่วมหารือกับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด เช่น เดอะมอลล์, เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล, บิ๊กซี, เทสโก้โลตัส, แม็คโคร และเบทาโกร รวมถึงผู้ประกอบการตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯกว่า 20 แห่ง ให้รับทราบถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่และฐานข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าเกษตร หรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด อนาคตคาดว่า ผู้ซื้อจะมีการติดต่อซื้อขายผลผลิตโดยตรงกับผู้จัดการพื้นที่ และมีตลาดรองรับผลผลิตที่มีปริมาณมากและต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน มกอช. ยังได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP และหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือเครื่องหมาย Q ให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบเครื่องหมาย Q ที่ติดบนสินค้าเกษตรวางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด 62 จังหวัด โดยตรวจสินค้าทั้งหมด 3,779 รายการ พบว่า มีสินค้าเกษตรติดตราเครื่องหมาย Q สีเขียวถูกต้อง 3,125 รายการ ทั้งยังตรวจพบสินค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q แต่ไม่แสดงสัญลักษณ์ Q จำนวน 528 รายการ ขณะที่พบสินค้าที่ติดตราเครื่องหมาย Q ไม่ถูกต้อง โดยใช้สัญลักษณ์ Q สีอื่น เช่น Q สีเหลือง, Q สีเขียวธงชาติ, Q ใส และ Q ธงชาติรวม 126 รายการ คิดเป็น 0.29% มกอช.จึงได้เร่งประสานห้างโมเดิร์นเทรดที่ตรวจพบปัญหาดังกล่าวให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 09 ตุลาคม 2558 http://www.naewna.com/local/182912

 

 

 

 

ยันฟังเสียงชาวสวนยางทุกกลุ่ม ย้ำตั้งผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดกยท.ยึดโปร่งใส (อ่าน 8 ครั้ง)
วันที่: 09 ต.ค. 2558, 7:57:39 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหา โดย นายธีรภัทรกล่าวกับตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ว่า กระทรวงเกษตรฯ ยินดีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางทุกกลุ่ม และ พล.อ.ฉัตรชัย ก็มีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่น ทำให้โปร่งใสที่สุด นอกจากการตั้งคณะกรรมการบอร์ดเพื่อมาดูปัญหาเรื่องราคายางแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องการขายยาง โดยจะไปพูดคุยกับกลุ่มใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ประเด็นแรกเรื่องที่จะให้มีการเร่งรัดให้ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องของการประกาศเงื่อนไขต่างๆ ประธานบอร์ด กยท. ได้มีการลงนามประกาศแล้วเมื่อ 30 กันยายน ขณะนี้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณ วันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. ได้เตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที

ส่วนประเด็นการคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอชี้แจงว่าการได้มาซึ่งคณะกรรมการของ กยท. ในส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน กำลังเสนอให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา และจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับการแก้ไขปัญหาราคายาง เบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการชดเชยส่วนต่างราคายาง ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ ตัวแทนจากเกษตรกรชาวสวนยาง และมีการประชุมครั้งแรกวันที่ 2 ตุลาคม จะประชุมครั้งต่อไปวันที่ 12 ตุลาคม

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 09 ตุลาคม 2558 http://www.naewna.com/local/182911

 

 

 

 

กรมวิชาการฯตั้งธง เดินเครื่อง‘งานวิจัย’ เน้น‘รุก’สกัดปัญหา (อ่าน 7 ครั้ง)
วันที่: 09 ต.ค. 2558, 7:56:27 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรในวันนี้ต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการทำงานวิจัย เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการด้านงานวิจัย ที่สามารถตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนรัฐบาลได้ ดังนั้น การทำผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรต่อจากนี้ ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าไปทำไม ทำแล้วเกิดประโยชน์อะไร ต้องมองให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สุดท้ายแล้วจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ให้เกษตรกร

นอกจากนี้ ต้องทำงานวิจัยเชิงรุกมากขึ้น จะรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยมาคิดหรือค่อยมาศึกษาวิจัยไม่ได้แล้ว ต้องมองให้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันทั้งปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต่างรู้แล้วว่าเกิดมาจากอะไร ฉะนั้น นักวิจัย นักวิชาการต้องคิดล่วงหน้าเพื่อหาผลงานวิจัยที่ตอบสนองและแก้ปัญหา เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาต้องสามารถนำผลงานมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ทันที และที่สำคัญอีกอย่างคือ งานวิจัยต้องมองถึงความต้องการของตลาด ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรก็ดี ทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 09 ตุลาคม 2558 http://www.naewna.com/local/182909

 

 

 

 

เลาะรั้วเกษตร : เริ่มเข้าสู่ช่วง เอาจริง (อ่าน 8 ครั้ง)
วันที่: 09 ต.ค. 2558, 7:55:33 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

เริ่มเข้าสู่หมวดการเอาจริงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ทันทีเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม ตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ว่า หลังตุลาคมจะเดินหน้าทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อย่างเต็มที่ เพราะงานราชการในตำแหน่งที่ทำงานมานานเกษียณอายุลงแล้ว  ต้องปล่อยมือให้คนใหม่ไปสางงานแทน จากนี้ไป คงมีเวลาให้กับงานกระทรวงเกษตรฯ

ต้องบอกว่างานกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้หมูอย่างที่คิดเพราะมีงานให้ต้องแก้ปัญหามากมาย โดยเฉพาะภัยแล้ง ที่ชัดเจนตรงกันแล้วว่า น้ำที่มีอยู่ใน 4 เขื่อนหลัก เวลานี้หากยอมรับความเป็นจริง วันนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมาบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่

เพราะรวมแล้วไม่ถึง 3,600 ล้านลบ.ม. ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้แน่นนอน ซึ่งวันนี้น้ำ 4 เขื่อนหลัก ที่จะหล่อเลี้ยงทุ่งเจ้าพระยา มีคร่าวๆ เพียง 3,200 ล้านลบ.ม. ต้องบอกว่ายังไงก็ปิดฉากการทำนาปรังในทุ่งเจ้าพระยาได้เลย เพราะน้ำที่มีทำได้แค่บริหารจัดการในเรื่องการบริโภค และจัดการเรื่องการรักษาระบบนิเวศเท่านั้นจริงๆ แม้มีการร่ำลือว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ ของท่านปลัดใหม่อย่าง ธีรภัทร ประยูรสิทธิหรือปลัด ฝนว่าฝนไปไหนฝนจะต้องตกทุกที่ มันก็คงไม่ช่วยอะไรได้ดอกนายแม่นบ่ ปลัดฝนยังไงก็สั่งฝนไม่ได้นะจ๊ะ.......หรือยังคิดว่าสั่งฝนได้จ๊ะ

จากนี้ไปคงจะเข้าสู่โหมดการลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกร   โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถปล่อยน้ำให้ได้ อันเกิดจากเหตุไม่มีน้ำพอ ส่วนจะไปห้ามไม่ให้ปลูกก็คงสุดแท้แต่เกษตรกรจะเสี่ยงกันเอง เพราะหากฟันธงว่าห้าม ตามวิถีการทำการเกษตรของชาวบ้านที่เคยๆ มันก็คงจะห้ามลำบาก ทำได้ดีคงได้แค่แนะนำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาและในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ก็คงมีเมนูนำไปเสิร์ฟให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรได้มีกิจกรรมในช่วงหน้าแล้งที่ทำนาไม่ได้ ซึ่งก็มีมากมาย ไล่ตั้งแต่การจ้างงานในโครงการตำบลละ 5 ล้าน ที่พ่วงมาจากกระทรวงมหาดไทย การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  ปลูกพืชช่วงสั้นๆ แถมยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและพักชำระหนี้ให้ด้วยงานนี้ ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ คงต้องทำงานหนัก เพราะปัญหาภัยแล้งไม่ใช่เฉพาะทุ่งเจ้าพระยา แต่เป็นปัญหาโดยรวมทั้งประเทศที่เป็นผลพวง ที่ใครเอ่ยทำเอาไว้ เพราะเรื่องน้ำ เอากันให้ชัดบรรลัยเกิดจากบริหารจัดการล้วนๆ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

มาอีกเรื่องที่ต้องปรบมือให้ท่านรัฐมนตรี คือเรื่องเอาจริงกับเรื่องการสะสางปัญหาราคาสินค้าเกษตรฯ โดยเฉพาะเรื่องของราคายางพารา ที่มีแนวโน้มว่าจะดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากยางในประเทศ ไม่มีการระบายออกตามที่มีการทำสัญญาที่ทำการค้าขายที่เอกชนจีน ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีน ก็เจ้าเดิมละครับ  พวกเดียวกันกับที่เคยซื้อข้าวกับกระทรวงพาณิชย์ แล้วเผ่นหนีไม่รับข้าวนั้นหละ วันนี้ สัญญาที่ลงนามกันมานานแบบตกลงราคาเนิ่นนานกว่า 10  เดือน และหมดสัญญาลงเมื่อวันที่

29 กันยายน 2558  เดิมในสัญญาเขาบอกว่าจะรับยางทั้งหมด 2.1 แสนตัน และพ่วงด้วยยางใหม่อีก 2 แสนตัน ข้อตกลง ต้องเอายางออกไปเดือนละ 1 หมื่นตัน ถึงวันนี้รับยางออกไปไม่ถึง 2 หมื่นตันว่ากันว่าคร่าวๆ เสียหายแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ทันทีที่สิ้นสุดสัญญาลงได้เห็นรัฐมนตรี ฉัตรชัยได้เรียกตัวแทน เอกชนจีนที่ว่าเข้ามาหารือทางออก ว่าจะเอาอย่างไรเมื่อวันที่ 30 กันยายนผ่านมา โดยขีดเส้นตายให้ทางเอกชนจีนว่าต้องจ่ายเงินค่าปรับเบื้องต้น เป็นเงิน 6.6 เหรียญต่อตัน คร่าวๆ เป็นเงินกว่า 41.5 ล้านบาท พร้อมยึดเงินค้ำประกัน ก่อนจะเดินหน้าว่าจะเอาอย่างไรและขีดเส้นตายให้ทำแผนการรับยางให้ชัดมาให้กระทรวงเกษตรฯ ภายใน 10 วัน และยังมีข้อตกลงคร่าวๆ ว่าจากนี้ไปการรับยางต้องทำแบบเหมาทั้งโกดัง จะทำแผนไป รื้อยางหาของเก่าแบบเดิมไม่ได้  ส่วนเรื่องราคาให้ซื้อตามคุณภาพยางและตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ชี้ขาด ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไม่ทราบ แต่หากมีอะไรผิดปกติ ต้องมีผู้รับผิดชอบงานนี้ ใครทำอะไรไว้ระวังตัวให้ดีนะ....เสมา...ส่วนจะเป็นอย่างไรแค่ไหนคงต้องติดตามตอนต่อไป

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 09 ตุลาคม 2558 http://www.naewna.com/local/182908

 

 

 

สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน (อ่าน 7 ครั้ง)
วันที่: 09 ต.ค. 2558, 7:54:08 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

?นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิ การสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)พร้อมด้วยผศ.ดร.กัมปนาทเพ็ญสุภารองคณบดีฝ่ายวิจัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)เปิดเผยร่วมกันว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการศึกษาศักยภาพและการบริหารจัดการการค้าสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเบื้องต้นพบว่า ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ค.)สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวม 202,188ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก150,683ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 51,506ล้านบาท ได้ดุลการค้า99,177ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโตที่ร้อยละ0.52 สินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกในอาเซียน ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้ จำพวก ลำไยสด ทุเรียนสด มะม่วง เป็นต้น สินค้านำเข้าได้แก่ รังนกนางแอ่น น้ำมันปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม มะพร้าวฝอยและน้ำมันมะพร้าว โกโก้ ปลาและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ติดตามฯ ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ศึกษาศักยภาพสิน ค้าเกษตรระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ทราบศักยภาพ โอกาส และอุปสรรค การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทย เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าสินค้าเกษตรผ่านแดน โดยศึกษาเส้นทางการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ จากด่านชายแดนไทยผ่านไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา สิ้นสุดที่ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า นอกจากการค้ากับประเทศภายในอาเซียนด้วยกันเองแล้ว ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการส่งออกในสินค้าผลไม้ของไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในแต่ละปี ไทยส่งผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่มากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณผลไม้ที่ไทยส่งไปขายทั่วโลก โดยมีมณฑลกวางตุ้ง (ภาคใต้) และนครเซี่ยงไฮ้ (ภาคตะวันออก) เป็นท่าเรือและตลาดหลักที่ใช้นำเข้าและขายส่งผลไม้ไทยเพื่อกระจายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบัน นอกจากการขนส่งทางเรือไปยังกวางตุ้งและเซี่ยงไฮ้แล้ว มีเส้นทางที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือไปยังนครคุนหมิงของจีน และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังมณฑลกว่างซีของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านลาวและเวียดนามเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พ่อค้าไทยใช้ส่งผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่สามารถขนส่งไปยังตลาดอาเซียนและตลาดคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เส้นทางR3Aอ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึง นครคุนหมิง ประเทศจีน เส้นทางSouthern Corridorอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผ่านพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ถึงท่าเรือ วุงเตา ประเทศเวียดนาม เส้นทางR9จ.มุกดาหาร ผ่าน สะหวันนะเขต ลาวบาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึง ผิงเสียง นครกวางโจว ประเทศจีน บริเวณชาย แดนลาว-เวียดนาม และเส้นทาง Southern Coastal Corridorซึ่งเส้นทางนี้จะสามารถ เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนาม แต่จุดหมายปลายทางการขนส่งสินค้าโดยใช้ช่องทางนี้อยู่ที่บริเวณเกาะกง และจังหวัดพระสีหนุเท่านั้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า เส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทย สามารถนำสินค้าเกษตรไปสู่ต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการขนส่ง นอกเหนือจากการขนส่งทางเรือที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนี่คือโอกาสในการขยายตลาดของสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน.

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 09 ตุลาคม 2558 http://www.dailynews.co.th/agriculture/353063

 

 

 

กุยช่าย - เรื่องน่ารู้ (อ่าน 7 ครั้ง)
วันที่: 09 ต.ค. 2558, 7:53:06 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

?กุยช่ายในแถบภูเขาหิมาลัยไปจนถึง จีน อินเดีย ไต้หวัน และญี่ปุ่น จะปลูกกันอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สีเขียวธรรมดา และพันธุ์สีเขียวใบใหญ่ที่ทำให้เป็นสีขาวด้วยการบังร่มแดดในแปลงปลูก ในทางการแพทย์แผนไทยผักชนิดนี้มีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงกระดูก เนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสสูง ใบช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ แก้ปัญหาการหลั่งเร็วในเพศชาย และไร้สมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากกลิ่นฉุนของน้ำมันหอมระเหยของกุยช่าย มีสารประกอบจำพวกกำมะถัน ซึ่งมักจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องเพศ.

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 09 ตุลาคม 2558 http://www.dailynews.co.th/agriculture/353061

 

 

มาตรการเตรียมรับภัยแล้ง 2558/59 (อ่าน 7 ครั้ง)
วันที่: 09 ต.ค. 2558, 7:51:56 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

?กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตลอดทั้งให้ผู้ใช้น้ำภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคส่วนอื่น ๆ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนเตรียมแนวทางและมาตรการเพื่อสนับ สนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำน้อยในครั้งนี้ โดยเบื้องต้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบกรอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย 8 มาตรการ ซึ่งมี 25 กิจกรรม ได้แก่ 1) การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 2) การชะลอหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 3) การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งการจ้างแรงงานชลประทาน หรือการจ้างงานเร่งด่วนและการพัฒนาทักษะฝีมือ 4) การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยให้ทุกส่วนราชการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 6) การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ทั้งการ ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ การปฏิบัติการ ฝนหลวง การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตร 7) การเสริมสร้างสุขภาพและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8) การสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 แผนสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งแผนงานและโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าว จะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองเป็นลำดับแรก ทั้งนี้จะเริ่มปฏิบัติการตามแผนตั้งแต่วันที่ 9–23 ตุลาคม 2558 โดยให้ทีมงานจากกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงแผนงานให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งสำรวจความต้องการของประชาชน ส่วนการบริหารจัดการนั้น จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับประเทศ และระดับจังหวัด โดยมีการรายงานความคืบหน้ามายังกระทรวงเกษตรฯ เวลา 18.00 น. ของทุกวันด้วย และจะดำเนินการในมาตรการทั้งหมดได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ นอกจากนี้ยังได้ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ให้ระดมกำลังไปปฏิบัติการในพื้นที่ ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนที่ได้รับผลกระทบแทน ซึ่งจะใช้เครื่องบินทั้งหมด 18 ลำ มีความมุ่งหวังเติมน้ำในเขื่อนของพื้นที่.

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 09 ตุลาคม 2558 http://www.dailynews.co.th/agriculture/353059

 

 

ขยายปฏิบัติการ‘ฝนหลวง’ l เกษตรฯสั่งยืดเวลาเติมน้ำในเขื่อนสกัดแล้ง (อ่าน 7 ครั้ง)
วันที่: 08 ต.ค. 2558, 7:46:24 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกของ กรมฝนหลวงฯ คือ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2558/59 เนื่องด้วยปริมาณน้ำต้นทุนใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่กรมชลประทานตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 3,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในวันที่ 1 พ.ย.2558 ถึงจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อผลักดันน้ำเค็มหรือรักษาระบบนิเวศ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรมฝนหลวงฯ จึงเร่งออกปฏิบัติการขึ้นบินทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฝนตกบริเวณต้นน้ำของ 4 เขื่อนหลัก

นอกจากนี้ ยังมีการปรับแผนปฏิบัติการทำฝนหลวงตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ขยายระยะเวลาออกปฏิบัติการทำฝนหลวงจากแผนเดิมที่ดำเนินการถึงวันที่ 15 ตุลาคม ให้ขยายไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม และอาจจะขยายการปฏิบัติการต่อเนื่องไปจนกว่าสภาพอากาศไม่เหมาะสม โดยกรมฝนหลวงฯ จะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ตลอด 24 ชม. ถ้าพบว่าสภาพอากาศเหมาะสมที่จะขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงได้ก็จะเร่งดำเนินการ

ทันที ซึ่งขณะนี้ได้รวมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้ระดมกำลังไปปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบแทนโดยรวมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น พร้อมที่จะปฏิบัติทำการฝนหลวงได้ทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนขยายศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และพิษณุโลกเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในอนาคตแม้ว่าการปฏิบัติการฝนหลวงจะสามารถเติมน้ำให้กับ 4 เขื่อนหลัก ได้ตามเป้าหมายของกรมชลประทาน แต่ปริมาณน้ำต้นทุนก็ไม่เพียงพอที่จะทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลก็ได้ร้องขอให้ชาวนางดทำนาปรังหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อให้ผ่านวิกฤติภัยแล้งนี้ไปได้เกษตรกรก็จะได้ทำนาตามฤดูกาลไม่ต้องขยับหรือเลื่อนการปลูก โดยคาดว่าช่วงเดือนพ.ค.2559 ก็จะผ่านพ้นปรากฏการณ์เอลนิโญ่นายเลอศักดิ์ กล่าว

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 08 ตุลาคม 2558 http://www.naewna.com/local/182730

 

รายงานพิเศษ : วังขนายผลักดัน‘อ้อยอินทรีย์’ ดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำตาล (อ่าน 10 ครั้ง)
วันที่: 08 ต.ค. 2558, 7:45:10 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งออกกำลังกาย รวมทั้งอาหารการกิน โดยเลือกกินอาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภค กลุ่มวังขนาย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลออร์แกนิครายเดียวในประเทศไทย จึงเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อยอินทรีย์ เพื่อผลิตน้ำตาลออร์แกนิค หวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยและมีสุขภาพร่างกายที่ดี

ดร.ณรงค์ ชินบุตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มวังขนาย กล่าวว่า กลุ่มวังขนายได้ประกาศนโยบายการผลิตอ้อยอินทรีย์และน้ำตาลออร์แกนิค เมื่อปี พ.ศ.2547 และเริ่มดำเนินการส่งเสริมและให้การสนับสนุนเกษตรกรปลูกอ้อยในระบบเกษตรอินทรีย์เมื่อปี พ.ศ. 2549 จนสามารถผลิตเป็นน้ำตาลออร์แกนิคจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เมื่อปี 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานของตลาดร่วมกลุ่มประเทศยุโรป (EEC 483/2007) มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ( USDA-NOP) และมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (Japan Agriculture Standard; JAS ) การดำเนินโครงการอ้อยอินทรีย์เริ่มปี 2549 โดยส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย หันมาทำการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ (IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movement)และจัดตั้งระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เพื่อติดตามตรวจรับรองแปลงแปลงอ้อยอินทรีย์ให้การฝึกอบรมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย ให้มีความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ระบบและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อจากนั้นรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง โดยกลุ่มวังขนายได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรหลังจากนั้นได้ทำการคัดเลือกแปลงเกษตรกรตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงดินก่อนปลูกอ้อย

ปัจจุบัน มีเกษตรกรปลูกอ้อยอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองจำนวนกว่า 800 ราย คิดเป็นพื้นที่จำนวน 30,000 ไร่ ผลิตน้ำตาลออร์แกนิคได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ตัน และเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น กลุ่มวังขนายรณรงค์ ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปี จะเพิ่มปริมาณอ้อยอินทรีย์ให้ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณอ้อยทั้งหมดของกลุ่มวังขนาย เพื่อผลิตเป็นน้ำตาลออร์แกนิคส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฮ่องกง และจีน อีกทั้งยังมีนโยบายกำหนดราคาน้ำตาลออร์แกนิคให้มีราคา

ใกล้เคียงกับน้ำตาลปกติที่จำหน่ายทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้บริโภคอาหารปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายที่ดีดร.ณรงค์ กล่าว

คุณเพียว จันทร์เพ็ง ชาวไร่อ้อย จังหวัดลพบุรี ที่หันมาปลูกอ้อยอินทรีย์แบบจริงจัง เพราะเห็นถึงราคาที่ได้เพิ่มขึ้นและยังมีของแถมเป็นเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นตามมาอีกด้วย ได้กล่าวว่า ครอบครัวเรามีพื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน 180 ไร่ โดยเมื่อก่อนปลูกอ้อยทั่วไปแบบใช้สารเคมีมาตลอดระยะเวลา 14 ปี รู้สึกว่าปีปีหนึ่ง ใช้เงินลงทุนกว่า 2-3 แสนบาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก และสภาพของดินในแปลงก็ไม่ดี ดินแข็ง สุขภาพของตัวเองก็ไม่ค่อยดี พอดีมีเจ้าหน้าที่จากโครงการอ้อยอินทรีย์ของกลุ่มวังขนายมาแนะนำให้รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์ จึงลองมาเข้าร่วมโครงการในปี 2553 โดยปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK11 ในแปลงอ้อยที่ผ่านการรับรองอินทรีย์แล้ว จำนวน 7 ไร่ ซึ่งเมื่อมาเปรียบเทียบกันในแต่ละปี ภายใน 2 ปี ที่ทำมา ปีแรกเก็บเกี่ยวได้ 12 ตัน/ไร่ และปีที่ 2 ได้ 14ตัน/ไร่ ค่าความหวาน (ซีซีเอส)เพิ่มขึ้นรู้ได้เลยว่าต้นทุนลดลง แต่ได้ผลผลิตเฉลี่ยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่ปุ๋ย จากปุ๋ยเคมีที่เคยใช้1 กระสอบ/ไร่ ในราคา 700 บาท ก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงาน 1 กระสอบ ราคาเพียง 200 บาท ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าถูกกว่าเดิมมาก ในด้านสุขภาพก็ดีขึ้น วัดง่ายๆ อย่างเวลาเดินเข้าแปลงสามารถเดินเท้าเปล่าได้ สบายใจ ไม่มีสารเคมีตกค้าง ดินมีความสมบูรณ์ดี ดินฟูมากขึ้นมีไส้เดือน กิ้งกือมากขึ้น ส่งผลให้ไว้ตอมากกว่า ซึ่งในปีนี้กำลังจะทำเพิ่มอีก 32 ไร่ โดยกำลังอยู่ในช่วงรอปรับเปลี่ยน และยังอยากแนะนำให้เพื่อนบ้านทำตาม เพราะนอกจากจะได้เงินเพิ่มจากราคาอ้อยที่เป็นอินทรีย์แล้วสุขภาพของเราก็ดีตามไปด้วย

ด้าน คุณเถลิงศักดิ์ ชูเมือง เกษตรกรรุ่นใหม่ บ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี ที่ปลูกอ้อยอินทรีย์บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ แนะอีกวิธีเพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน โดยการปลูกถั่วเขียวในแปลงอ้อยอินทรีย์ที่ได้ผลดี และลดต้นทุน กล่าวว่าเมื่อก่อนทำไร่ตามพ่อแบบเด็กๆ ไม่ค่อยใส่ใจวิธีการ แต่ปัจจุบันได้มีโอกาสเข้าอบรมเรื่องการปลูกพืชบำรุงดินจากกลุ่มวังขนาย และได้วิธีการดีๆ ใหม่ๆ มาลองทำเสมอ อย่างล่าสุดได้ลองปลูกถั่วเขียวลงในแปลงอ้อย เพื่อช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ช่วยให้ดิน โปร่ง ฟู กักเก็บน้ำได้ดี เพราะถั่วจะมีไนโตรเจน ทำให้อ้อยมีสีเขียวมากขึ้นและยังเป็นพืชคลุมดิน ที่ช่วยเก็บความชื้นของดินวัชพืชขึ้นน้อยผมใช้วิธีปลูกในร่องอ้อย รอให้เมล็ดดำ ถ้าหาคนเก็บได้ก็จะเก็บเมล็ดไปขาย หรือใช้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วใช้รถเข้าไปไถกลบหน้าดินเบาๆ

เพื่อให้เมล็ดได้เกิดใหม่เป็นอีกรุ่นต่อไป ซึ่งทั้งหมดเป็นการลดต้นทุนทั้งเรื่องแรงงานคน และค่าปุ๋ย ค่ายา ผมว่ามันดีจริงๆ

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 08 ตุลาคม 2558 http://www.naewna.com/local/182727

 

12345678910...>>

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องปั้น ผลิตอาหารสัตว์ เครื่องบดปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องผลิตปุ๋ย ทำปุ๋ยขายphorphieng.com สั่งพิมพ์,เสื้อยืด,แก้วมัค,เซรามิค::  สุปรีดาพาราดอทคอม : จำหน่ายกล้ายางพาราคุณภาพ กรมวิชาการรับรอง All About Agriculture unseentourthailand.com ไร่ภูพานรีสอร์ท รีสอร์ทมีระดับ สำหรับครอบครัว   ร้านเกษตรวิรุฬ Chokdee Farm