นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
26 พฤศจิกายน 2558


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (7362)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (19246 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.th


แลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.com
zzz


หมวดหมู่: ข่าวเกษตร หมวดหมู่ย่อย: การเกษตร
12345678910...>>
 
รายงานพิเศษ : ‘ลอยกระทง’อย่าหลงทาง คิดเพิ่มกันอีกนิดช่วยต่อชีวิตแม่น้ำลำคลอง (อ่าน 11 ครั้ง)
วันที่: 25 พ.ย. 2558, 7:58:16 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณที่คนไทยร่วมกันสืบสานกันมาช้านาน แม้จะผ่านยุคผ่านสมัยจนก้าวมาสู่สังคมยุคดิจิตอลในปัจจุบัน แต่เมื่อถึงคืน วันเพ็ญเดือนสิบสองซึ่งตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี คนไทยนับล้านคนก็ยังคงพากันออกมาลอยกระทงรักษาประเพณีไทยกันอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ คือ ทุกคนต่างแสดงออกถึงจิตสำนึกในการรักษาแม่น้ำลำคลอง ด้วยการหยุดใช้กระทง โฟมหรือทำจากวัสดุย่อยสลายยาก โดยหันมาใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติกันอย่างแพร่หลาย

อย่างไรก็ตาม นาทีนี้การใช้เพียงกระทงใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอเสียแล้ว ต่อการดูแลรักษาแม่น้ำไปพร้อมๆกับการสืบสานประเพณีของเรา เพราะทุกวันนี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำหลายแห่งได้ดำเนินมาถึงจุดวิกฤติ โดยเฉพาะจากปัญหาขยะในแม่น้ำคูคลองจนเกิดภาวะตื้นเขิน และเกิดมลพิษตามมามากมาย

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า จากข้อมูลจำนวนกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พบว่า ตั้งแต่ปี 2551-2557 ประชาชนมีการหันมาใช้กระทงที่ทำจากใบตอง ซึ่งสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น ในปี 2556 และ 2557 มีกระทงที่ทำจากใบตองถึงร้อยละ 88 และ 90 ของจำนวนกระทงที่ถูกนำมาลอยทั้งหมดตามลำดับ ซึ่งสะท้อนได้อย่างดีถึงความมีจิตสำนึกของคนไทย

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะในแง่ของ ปริมาณกระทงที่ถูกนำมาลอย พบว่า ในปี 2556 มีจำนวนมากถึง 865,415 ใบ ขณะที่ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 982,064 ใบ ซึ่งสถานการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังเกิดเหมือนๆ กันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ แต่ปัญหา คือ ปริมาณกระทงที่เกิดขึ้นจำนวนมากนี้ อาจกลายเป็นขยะที่สร้างมลพิษให้กับแม่น้ำลำคลองได้และแม้จะเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ แต่หากเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมกับแหล่งน้ำก็อาจสร้างปัญหามลพิษหรือผลกระทบให้กับแหล่งน้ำ หรือสัตว์น้ำได้เช่นกัน ดังนั้นลอยกระทงปีนี้ จึงอยากขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันคิดมากขึ้นว่า จะทำอย่างไรให้กระทงจำนวนมากนี้มีปริมาณลดลง เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยไปพร้อมๆ กันได้รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการสร้างค่านิยมแก่ประชาชนให้รู้จักคิด และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการก่อขยะ รวมทั้งต้องการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนลอยกระทงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า จากสัดส่วนของปริมาณกระทงที่เก็บขนได้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ แต่จากปริมาณกระทงที่มีจำนวนมหาศาล จึงมีความจำเป็นต้องรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาขยะ ต้องมีความเหมาะสมและสร้างมลพิษให้แก่แหล่งน้ำน้อยที่สุด เนื่องจากในบางครั้ง การใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย เช่นขนมปัง หากมีปริมาณมากเกินไป สำหรับแหล่งน้ำบางพื้นที่ก็อาจมีผลทำให้เน่าเสียได้

ทั้งนี้การจะเลือกว่า ควรใช้กระทงที่ทำจากวัสดุชนิดใด ให้พิจารณาจากลักษณะของแหล่งน้ำ เช่น หากลอยในแม่น้ำหรือสระน้ำที่มีปลาเยอะๆ ก็ควรเลือกกระทงขนมปัง และไม่จำเป็นต้องผสมสี โดยควรเป็นกระทงสีธรรมชาติที่ดูสวยงามอยู่แล้ว รวมทั้งไม่ควรตกแต่งด้วยวัสดุอื่น เช่น กากเพชร เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำที่มากินขนมปังได้เช่นกัน ถ้าปริมาณกระทงขนมปังเหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา ยังถือเป็นการได้บุญ 2 ต่อ คือ ได้ขอขมาพระแม่คงคา และยังได้ทำทานกับสัตว์น้ำอีกด้วย

แต่หากเป็นการลอยกระทงในแหล่งน้ำซึ่งเป็นระบบปิด เช่น สระน้ำ บ่อ บึง หนองน้ำ ที่ปลาไม่เยอะ หากใช้กระทงขนมปังและมีปริมาณมากเกินไป

ก็จะก่อให้เกิดปัญหา เพราะเมื่อขนมปังเปื่อยยุ่ย จมลงพื้นบ่อน้ำ จะทำให้จัดเก็บได้ยากและทำให้น้ำเสีย จึงอาจหลีกเลี่ยงมาใช้กระทงใบตองหรือวัสดุอื่นแทน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังอยากรณรงค์ให้ประชาชนนำหลัก 3Rs คือ ลด (Reduce) ใช้ซ้ำ(Reuse) และแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) มาประยุกต์ใช้ในการลอยกระทง โดยวิธีการดังนี้

1.Reduce โดยการลดปริมาณกระทงจากต้นกำเนิด ลดขนาด ลดจำนวนชั้น และการตกแต่งให้น้อยลงเท่าที่จะทำได้ เพราะจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุ ประหยัดทรัพยากร และลดปริมาณการกำจัดทำลายด้วย

2.Reuse โดยการใช้ซ้ำหรือทำบุญร่วมกัน เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า ลอยกระทงแบบกลุ่ม เช่น 1 ครอบครัว 1 กระทง กระทงบุญหนุนส่งให้สุขใจ, 1 คู่1 กระทง รักยืนยงไม่หลงทาง และ 1 แก๊ง1 กลุ่ม 1 กระทง รักกันมั่นคงตลอดไป

3.Recycle การแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระทงจากใบตองและหยวกกล้วย ซึ่งสามารถคัดแยกแล้วนำไปหมัก ทำปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป

นอกจากนี้ ควรใช้วัสดุแบบเดียวกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการจัดการปลายทาง คือ ถ้าเป็นกระทงแบบเดียวกัน การจัดการจะง่าย และจัดการได้ทีเดียวทั้งหมด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการคัดแยก ขณะที่ในกรณีของกรุงเทพมหานครหรือเขตพื้นที่ที่มีโรงงานหมักขยะมูลฝอย ก็อาจรณรงค์ให้ประชาชนหรือชุมชนบริเวณนั้น ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแบบเดียวกัน เพื่อให้จัดเก็บและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ แต่การสืบสานให้ดำรงอยู่ดังกล่าว ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการรักษาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

วันนี้เราคนไทยจึงต้องช่วยกันคิดเพิ่มอีกนิด เพื่อรักษาชีวิตให้กับแม่น้ำลำคลองของเราเอง

 

  ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 25/11/58  เว็ปที่มา http://www.naewna.com/local/190107


สหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อ่าน 9 ครั้ง)
วันที่: 25 พ.ย. 2558, 7:55:09 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

สหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เดลินิวส์

?หกรณ์ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งนี้เพื่อขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นที่สำคัญ นำมาปลูกและบำรุงรักษาไว้ในพื้นที่โครงการ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 2:30 น. นางอาทิตยา สนประเทศ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชท้องถิ่นหายาก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ และในปี 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดแผนงานดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย รวม 28 นิคม 76 จังหวัด 2 พื้นที่ เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีอยู่ทั่วประเทศให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 นี้ ได้กำหนดแผนจัดประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่เป้าหมาย รวม 2 แห่ง คือในเขตนิคมสหกรณ์วังทอง ที่สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด และในเขตอำเภอบางระกำ ที่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นที่สำคัญ นำมาปลูกและบำรุงรักษาไว้ในพื้นที่โครงการ เกิดการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้มีการรวบรวมพันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ในพื้นที่โครงการ กว่า 50 ชนิด โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่ประชาชนต่อไป โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชานุญาตให้กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชดำริมาดำเนิน โครงการฯ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน โดยตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 รวม 28 นิคมสหกรณ์ ใน 21 จังหวัด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนงานฯ เดิม ที่มีเป้าหมายที่ 22 นิคมสหกรณ์ และ 1 ศูนย์สาธิตสหกรณ์ ใน 20 จังหวัด.

ที่มา หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 25/11/58

  http://www.dailynews.co.th/agriculture/362846


สกู๊ป : ชูธงเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง การแก้ปัญหาภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (อ่าน 11 ครั้ง)
วันที่: 25 พ.ย. 2558, 7:54:53 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่การแก้เรื่องตัวสินค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด หรือการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า แต่ไม่ว่าจะแก้ไขอย่างไรปัญหาก็ยังคงวนเวียนกลับมาเหมือนเดิม เกษตรกรยังไม่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เราอาจติดหล่มหรือคิดในวิธีการเดิมที่ว่าจะต้องดูแลสินค้าเกษตรบางตัว เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง เป็นต้นแต่ลืมไปว่าสิ่งสำคัญคือตัวเกษตรกรไม่ใช่สินค้า ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ ต้องปรับแนวคิดว่าเกษตรกรคือศูนย์กลาง เขาจะปลูกพืชผลอะไรก็ได้ เพียงแต่ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอที่จะยังชีพและสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย นอกจากนี้ยังมีปัญหาภัยแล้งที่มาซ้ำเติมสร้างผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกร

ฉะนั้นในปี 2559 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ เพราะถ้าไม่วางแผนตั้งรับให้ดีจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ทั้งนี้ ได้รณรงค์ให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เน้นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีแนวทางการขับเคลื่อนอยู่ 4 เรื่อง ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย การบริหารจัดการ และการตลาด นอกจากนี้ จากสภาพปัญหาของการทำเกษตรในประเทศไทยที่ไม่มีแผนควบคุม ทำให้ไม่เห็นความชัดเจนหรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด จึงเร่งดำเนินการเรื่องโซนนิ่ง (Zoning) โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้เรื่องดังกล่าวต้องมีความชัดเจน

อีกเรื่องคือศูนย์เรียนรู้ จำนวน 882 ศูนย์ ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าพื้นที่แบบนี้ ดิน น้ำ สภาพอากาศแบบนี้ควรทำการเกษตรแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด ไม่ใช่แค่เพียงปลูกพืชแล้วให้ผลผลิตดีเท่านั้น ต้องสามารถนำไปขายได้ราคาดีด้วย เช่น ศูนย์อาจจะตั้งอยู่พื้นที่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว แต่ศูนย์อาจจะนำเสนอว่าควรจะปลูกพืชชนิดอื่นหรือเลี้ยงสัตว์ ทำประมงที่มีประสิทธิภาพมากกว่าก็ได้ ซึ่งต้องมีการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ศูนย์เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าศูนย์เหล่านี้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรได้ง่ายนัก ถึงกระนั้นก็ต้องร่วมมือกันทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้ โดยตั้งเป้าว่าทุกศูนย์จะต้องดำเนินการให้สำเร็จภายใน 3 เดือนเช่นกัน

นโยบายของผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ที่ผ่านมาไม่มีความแตกต่างกัน คือมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้น แต่อุปสรรคที่พบคือการนำนโยบายสู่การปฏิบัติไม่เกิดการขับเคลื่อนตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องด้วยผู้บริหารอยู่ที่ส่วนกลางแต่ผู้ปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ดังนั้น ข้าราชการในระดับพื้นที่ต้องทำความเข้าใจ ติดตามข้อมูลข่าวสาร สามารถประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ว่าปี 2559 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร เมื่อรู้สถานการณ์ต้องลงพื้นที่ทำงานโดยนำนโยบายจากผู้บริหารไปขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์กับเกษตรกรมากที่สุด และเพื่อเป็นการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จะจัดให้มีการประกวด การลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในรูปแบบการผลิตเกษตรแปลงใหญ่ที่มีความสำเร็จเป็นรูปธรรม การประกวดศูนย์เรียนรู้ 882 ว่าศูนย์ไหนทำได้ดี เกษตรกรในพื้นที่ให้การยอมรับ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอีกหลายเรื่อง เช่น การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) งานพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้ง การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเกษตรฯ ต้องเร่งทำงานให้สัมฤทธิผล เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นศูนย์กลางมีชีวิตที่ดีขึ้น และต้องสามารถผ่านวิกฤติปี 2559 ในทุกด้านไปให้ได้ นี่คือเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

  ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 25/11/58  เว็ปที่มา http://www.naewna.com/local/190106


ผักเสี้ยน - เรื่องน่ารู้ (อ่าน 14 ครั้ง)
วันที่: 25 พ.ย. 2558, 7:53:09 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

ผักเสี้ยน - เรื่องน่ารู้ | เดลินิวส์

?ผักเสี้ยน - เรื่องน่ารู้ บำรุงร่างกายและให้พลังงาน มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านมะเร็ง มีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อ บางพื้นที่ใช้รากผักเสี้ยนมาต้มรับประทานเป็นยาแก้หรือรับประทานเป็นยารักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 5:47 น. ผักเสี้ยนเป็นไม้ล้มลุกต้นมีขนปกคลุมมีรากแก้ว และรากแขนง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด มีถิ่นกำเนิดและเขตการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทวีปเอเชีย รวมทั้งไทย และแอฟริกา เป็นพืชสมุนไพรช่วยบำรุงเลือดลม บำรุงร่างกายและให้พลังงาน มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านมะเร็ง มีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อ บางพื้นที่ใช้รากผักเสี้ยนมาต้มรับประทานเป็นยาแก้หรือรับประทานเป็นยารักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ทั้งต้น คือ ใบ ดอก ต้น เมล็ด และราก มีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดท้อง ลงท้อง คนไทยเมื่ออดีตจะนำทั้งต้นหรือใบมาตำแล้วพอกเพื่อรักษาฝี แก้พิษฝี และบรรเทาอาการระคายเคืองตามผิวหนัง เป็นต้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 25/11/58

 http://www.dailynews.co.th/agriculture/362847


แนะปรับบทบาทกองทุนแก้หนี้เกษตรกร (อ่าน 9 ครั้ง)
วันที่: 25 พ.ย. 2558, 7:51:58 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ดำเนินโครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกร และแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ถึงภาวะหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบ และประเมินกองทุนภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรฯ

ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมหนี้สินคงเหลือของเกษตรกรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงหนี้สินภาคการเกษตรที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ พบว่า ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่สำคัญที่สุดของภาคการเกษตรไทย โดยในปี 2557 มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงสุดร้อยละ 63ของยอดหนี้สินคงเหลือของภาคเกษตรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินข้างต้น รองลงมาเป็น ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุสำคัญของการก่อหนี้และความยากจนของเกษตรกร คือ เกษตรกรเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะอีกทั้งเกษตรกรไม่มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการผลิต

สำหรับแนวทางการแก้ไข ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการสร้างและร่วมกันใช้กฎ กติกา และวิธีการของภาคประชาชน ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐจะต้องพัฒนาและใช้ระบบการคัดเลือกเกษตรกรที่ดี มีการวางกรอบในการพัฒนาฐานข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงวางระบบติดตามที่เน้นการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และที่สำคัญ คือ ภาครัฐไม่ควรเน้นให้ความช่วยเหลือด้วยการเติมเงินหรือใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่ควรสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูอาชีพอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กระทรวงเกษตรฯได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหลายรูปแบบ ส่วนหนึ่งเป็นความช่วยเหลือด้านการเงินผ่านกองทุนต่างๆ แต่ยังให้ความสำคัญการอุดหนุนเงินมากกว่าการพัฒนาศักยภาพและอาชีพซึ่งมิใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทำให้เกษตรกรเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงศักยภาพของกองทุน ลดความซ้ำซ้อน ใช้ประโยชน์จากความชำนาญเฉพาะด้านของหน่วยงานที่มีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม


ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 25/11/58  เว็ปที่มา http://www.naewna.com/local/190104


ระดมความเห็นมาตรฐานพริกป่น (อ่าน 10 ครั้ง)
วันที่: 25 พ.ย. 2558, 7:49:35 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า พริกป่นเป็นเครื่องเทศที่ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตส่งออก ขณะเดียวกันเป็นเครื่องปรุงรสที่คนไทยนิยมบริโภค และยังมีการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารชนิดต่างๆ ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกพริกป่นไปยังต่างประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นกว่า 3,150 ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 130 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตพริกป่นยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย คุณภาพไม่สม่ำเสมอและไม่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับการผลิตพริกป่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มกอช. จึงเตรียมการจัดทำมาตรฐานพริกป่นและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่นขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นแนวทางในการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก มกอช. จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ก่อนดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร ต่อไป

พริกป่นเป็นสินค้าที่สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศ อีกอย่างหนึ่งการจัดทำมาตรฐานพริกป่นและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่น นอกจากจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังทำให้ตลาดการส่งออกพริกป่น มีศักยภาพช่วยลดปัญหาการแจ้งเตือนและส่งกลับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนางสาวดุจเดือน กล่าว

 

  ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 25/11/58   เว็ปที่มา http://www.naewna.com/local/190103


รายงานพิเศษ : ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพเพิ่มปริมาณผลิต ช่วยลดต้นทุนด้วยเครื่องจักรกล (อ่าน 9 ครั้ง)
วันที่: 24 พ.ย. 2558, 7:55:00 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ สามารถผลิตได้ปีละ 600,000 ตันต่อปี ขณะที่เกษตรกรมีความต้องการแต่ละปีอยู่ที่ 1-1.4 ล้านตัน ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนต้องใช้วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ทำให้เมล็ดพันธุ์ไม่บริสุทธิ์หรือมาจากแหล่งที่ตรวจสอบคุณภาพไม่ได้ ส่งผลให้คุณภาพผลผลิตข้าวลดลง

โดยในเรื่องนี้ นายสมบูรณ์ จินตนาผลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขายและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดกล่าวว่า จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น สยามคูโบต้าฯจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ รถดำนา รถเกี่ยวนวดข้าว เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการปลูกข้าวเพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์ ปราศจากวัชพืช เพิ่มปริมาณผลผลิต จากการจัดระเบียบการปลูกที่เหมาะสม ทำให้ข้าวไม่แย่งสารอาหารกัน ซึ่งส่งผลให้ต้นข้าวมีการแตกกอที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะการปลูกข้าวด้วยรถดำนาจะใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่นาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ลดปริมาณยาฆ่าแมลง และค่าจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชและข้าวปน โดยได้ทำร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศทั้งหมด 23 ศูนย์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 แปลง

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านป่าแฝกใต้ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการแปลงนาส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร โดยเริ่มดำเนินงานตามแผนขั้นตอนของโครงการ โดยกำหนดช่วงเวลาและวางแผนการทำแปลงนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและร้านค้าผู้แทนจำหน่ายของสยามคูโบต้าในพื้นที่ ในการจัดสาธิตการใช้รถดำนาเพื่อปักดำต้นกล้า หลังจากนั้นจะได้ทำการติดตามผลการทำแปลงตัวอย่าง เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต กำไรเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่เกษตรกรทำอยู่ และวางแผนในการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่จะเข้ามาสาธิตการใช้รถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์

 

การทำนาตามขั้นตอนของโครงการ จะใช้เวลาในการเริ่มเพาะปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว ประมาณ 4 เดือน ซึ่งจากผลการติดตามการทำนาเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านป่าแฝกใต้ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ในพื้นที่แปลงนาจำนวน 5 ไร่ จากการปลูกข้าวด้วยรถดำนา จะช่วยให้ต้นข้าวมีการแตกกอที่ดี มีความห่างของแถวอย่างสม่ำเสมอ คาดการณ์เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ จะได้ปริมาณผลผลิตข้าวประมาณ 600 กิโลกรัม/ไร่ ปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 450-500 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้น 20%

จากผลความสำเร็จของโครงการ ทำให้ในปี2559 สยามคูโบต้าและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีแผนงานขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำนาดำและใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปนายสมบูรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

  ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 24/11/58  เว็ปที่มา http://www.naewna.com/local/189928


กรมวิชาการเกษตรแนะขั้นตอน จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (อ่าน 12 ครั้ง)
วันที่: 24 พ.ย. 2558, 7:52:45 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคมของทุกปีเป็น วันอาหารโลกและได้เชิญชวนสมาชิก 194 ประเทศทั่วโลก ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งนายบรรจงศักดิ์ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ปัจจุบันประกาศพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มีพืชอยู่ 62 ชนิดพืช คือ กลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวอ้อย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียวมันสำปะหลัง หญ้าแฝก หญ้าเนเปียร์ ฝ้าย และงา กลุ่มพืชผัก ได้แก่ มะเขือเทศ พริก แตงกวา แตงโม มะระ ผักบุ้งจีน ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ฟัก/แฟง ฟักทอง แตงเทศ ถั่วแขก บวบเหลี่ยม และผักกาดหอม กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย โป๊ยเซียน ไม้ดอกสกุลขมิ้นหยก กล้วยไม้สกุลแวนด้า บัว ไม้ดอกสกุลหน้าวัวบอนสี ชวนชม ลั่นทม แก้วกาญจนา กล้วยไม้สกุลคัทลียา และกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส กลุ่มไม้ผลและไม้ยืนต้น ได้แก่มะม่วง ส้มโอ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย มะละกอ มะนาวไทย ส้มเขียวหวาน น้อยหน่า มะขาม เงาะ ยางพารา มะเฟือง มะปราง ฝรั่ง กล้วย ขนุน ปาล์มน้ำมัน และสับปะรด กลุ่มพืชให้เนื้อไม้ ได้แก่ ยูคาลิปตัส สัก กระถินณรงค์ กระถินเทพา และพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย

ส่วนขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1.ยื่นคำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ด้วยตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 2.ตรวจสอบคำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 3.ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 4.ประกาศโฆษณาเพื่อให้คัดค้านและสั่งรับจดทะเบียน 5.ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ตึกโภชากร ชั้น 2 เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯหมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-7214 หรือที่เว็บไซด์ www.doa.go.th/pvp/

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 24/11/58  เว็ปที่มา http://www.naewna.com/local/189925


สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนแนวโน้มดี | เดลินิวส์ (อ่าน 10 ครั้ง)
วันที่: 24 พ.ย. 2558, 7:51:23 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนแนวโน้มดี | เดลินิวส์

?สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนแนวโน้มดี ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกำหนดมาตรฐานอาเซียนในคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ นับตั้งแต่ มาตรฐานพืชสวนและอาหาร วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 2:20 น. ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นการรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ที่มีผลต่อประชากรไม่น้อยกว่า 625 ล้านคน ของอาเซียน เศรษฐกิจอาเซียนใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลกมี GDP ในภาพรวมประมาณ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย ประเทศไทยจึงส่งเสริมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ นั้นมีการดำเนินการตามแนวทางของพิมพ์เขียวของทั้ง 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกำหนดมาตรฐานอาเซียนในคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ นับตั้งแต่ มาตรฐานพืชสวนและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และค่าปริมาณสารพิษตกค้าง และยังได้กำหนดมาตรฐานของอาเซียนภายใต้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลดหรือขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรอง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อม มีการวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ตลอดถึงศึกษาโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ และดำเนินโครงการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ได้แก่ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน และ การเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ทั้งนี้ได้ศึกษาโอกาสและผล กระทบของสินค้าเกษตรไทยในการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ศักยภาพ การแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน ยังมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากสินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะผลไม้และสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บางสินค้ามีการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับโลกแล้ว เช่น ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มสินค้าที่แข่งขันได้ แต่ต้องสร้างจุดเด่นและพัฒนาสินค้าเพื่อครองตลาดให้มากขึ้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง (มันเส้น) ไหม และยางพารา ส่วนกลุ่มสินค้าที่จะได้รับผล กระทบ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ น้ำมันปาล์ม และมะพร้าว สำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรของประเทศภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเชิงบวกของไทยพบว่าโอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตรมีมากขึ้น ตลาดจะใหญ่ขึ้น สินค้าเกษตรที่จำหน่ายในอาเซียนที่มีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดระดับบนและตลาดนอกภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น มูลค่าการค้าตามแนวชายแดนเพิ่มสูงขึ้น มีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกเข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิต ขณะที่ผลกระทบเชิงลบก็มีเช่นกัน อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีมาตรฐาน หรือมาตรฐานต่ำกว่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย รวมทั้งสินค้าเกษตรจากอาเซียนที่มีคุณภาพดีกว่าและราคาถูกกว่าจะเข้ามาแข่งขันและแย่งตลาด สินค้าเกษตรทะลักเข้าสู่ประเทศไทยส่งผล กระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าเกษตรไทย ซึ่งผู้ประกอบการภาคการผลิตทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งเกษตรกรของไทยที่มีขีดความสามารถใน การผลิตต่ำจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีขีดความสามารถในการผลิตสูงกว่าได้เป็นต้น.

ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 24/11/58

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/agriculture/362670


ไทยย้ำจุดยืนลดยากจน-เหลื่อมล้ำ จับมือFAOจัด‘วันอาหารโลก’มุ่งขจัดความอดอยาก (อ่าน 4 ครั้ง)
วันที่: 24 พ.ย. 2558, 7:50:02 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

องค์การและเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยและต่อสู้กับความยากจน โดยปัจจุบันยังมีประชากรโลกที่อดอยากหิวโหยประมาณ 800 ล้านคน ทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับ FAO เป็นอย่างดีตลอดมา โดยการจัดงานวันอาหารโลกเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่จ.นครราชสีมา โดย FAO ได้กำหนดหัวข้อสำหรับการรณรงค์วันอาหารโลกว่า การคุ้มครองทางสังคมและการเกษตร :เพื่อหยุดวงจรความยากจนในชนบทโดยตระหนักว่า ระบบการคุ้มครองทางสังคมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อสู้ และสามารถเอาชนะความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมได้มากที่สุด หากได้มีการบูรณาการร่วมกับนโยบายภาคการเกษตร เนื่องจากคนยากจนส่วนใหญ่อาศัยในชนบทและมีอาชีพทางการเกษตร

โดยงานจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ การคุ้มครองทางสังคมและการเกษตร2.การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและการคุ้มครองทางสังคม รวมถึงการจำลองวิถีชีวิตเกษตรกร3.การประกวดวาดภาพระบายสี และการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง 4.การฝึกอาชีพระยะสั้นเช่น การทำอาหาร และการแปรรูปสัตว์น้ำ5.การออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรซึ่งการจัดงานวันอาหารโลกในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก จ.นครราชสีมา สำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จากข้อมูลและการประเมินของ FAO เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยสามารถลดจำนวนและสัดส่วนของประชากรที่ขาดสารอาหารได้เกินเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติและ FAO ที่ต้องการให้ลดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2558 โดยประเทศไทยสามารถลดทั้งจำนวนและสัดส่วนของคนที่ขาดสารอาหารได้มากเป็นลำดับที่ 3 รองจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย คือ ลดได้มากกว่าร้อยละ 70ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับรางวัลการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน รัฐบาลก็มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส เห็นได้จากโครงการต่างๆ เช่น โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน และ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

 

  ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 24/11/58 เว็ปที่มา http://www.naewna.com/local/189924


12345678910...>>
 

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องปั้น ผลิตอาหารสัตว์ เครื่องบดปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องผลิตปุ๋ย ทำปุ๋ยขายphorphieng.com สั่งพิมพ์,เสื้อยืด,แก้วมัค,เซรามิค::  สุปรีดาพาราดอทคอม : จำหน่ายกล้ายางพาราคุณภาพ กรมวิชาการรับรอง All About Agriculture unseentourthailand.com ไร่ภูพานรีสอร์ท รีสอร์ทมีระดับ สำหรับครอบครัว   ร้านเกษตรวิรุฬ Chokdee Farm