นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
27 เมษายน 2558


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (6899)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (17654 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.th


แลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.com
zzz


หมวดหมู่: ข่าวเกษตร หมวดหมู่ย่อย: การเกษตร
12345678910...>>
 
เลาะรั้วเกษตร : ถึงคราวก้าวพ้นความคิดเดิมๆ (อ่าน 19 ครั้ง)
วันที่: 24 เม.ย. 2558, 7:59:54 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

ฟังการแถลงผลงานครบรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ของท่านนายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ซึ่งท่านนายกฯได้ร่ายถึงงานที่ทำมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลังเข้ามานั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเต็มตัว ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อวางแนวทางให้ลูกหลานของคนไทยทั้งประเทศได้กินดีอยู่ดี และมีความสามัคคีกันให้ได้เป็นหลัก 


ดัชนีราคาสินค้าเกษตรยังวูบ ยาง-ปาล์มน้ำมันลดต่อเนื่อง (อ่าน 17 ครั้ง)
วันที่: 24 เม.ย. 2558, 7:57:35 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมลดลง 7.64% โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วนสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา


พด.เปิดเวที‘ดิน’ระดับชาติ ระดมแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย (อ่าน 18 ครั้ง)
วันที่: 24 เม.ย. 2558, 7:55:38 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร
นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินเตรียมจัดประชุมวิชาการเรื่องดินระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยจะเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมทางวิชาการและเสนอความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เป็นการพัฒนางานวิจัย และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้งานวิจัยได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ ทั้งประเภทบุคคล และประเภทหน่วยงาน โดยนิทรรศการของบุคคล มีประมาณ 80 เรื่อง ส่วนนิทรรศการประเภทหน่วยงานมีประมาณ 24 เรื่อง อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขา ได้แก่ สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ สาขาปรับปรุงบำรุงดิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาสำรวจวิเคราะห์ออกแบบการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และสาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล โดยจะมีผู้นำเสนอในภาคบรรยายทั้งหมด 30 เรื่อง รวมถึงหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆที่จะมาจัดแสดงนิทรรศการเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 21 หน่วยงาน

ยก‘พิมาย’ต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น เตรียมเปิด180ศูนย์เรียนรู้ทั่วไทย (อ่าน 16 ครั้ง)
วันที่: 24 เม.ย. 2558, 7:53:33 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบธุรกิจสหกรณ์ ประเภทการเกษตร ด้านระบบการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจในระบบและรูปแบบสหกรณ์ แหล่งเรียนรู้ของข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สำหรับสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ แบบอย่างแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้มาเยือนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์และใช้ในการบริหารงานสหกรณ์


แก้ระเบียบหนุนทำสวนยางแบบผสมผสาน (อ่าน 16 ครั้ง)
วันที่: 24 เม.ย. 2558, 7:44:44 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 เปิดเผยถึงการเสวนาเรื่อง ฝ่าวิกฤตยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืนว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ เอกชน สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมกว่า 500 คน ทำให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือวางนโยบายพัฒนายางพาราของประเทศ ในปี 2558/2559 และในอนาคต นักวิชาการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปริมาณยางที่ใช้ในประเทศยังมีการใช้น้อยเพียงร้อยละ 14 ของปริมาณยางทั้งหมด ที่เหลือส่งออกขายในตลาดต่างประเทศ จึงทำให้ต่างชาติเป็นผู้กำหนดราคา ดังนั้น จะต้องมียุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย ในการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราของรัฐบาล นายเชาว์ กล่าว สำหรับภาคเอกชน เห็นว่า ราคายางขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดกับปริมาณการผลิตที่จะต้องสมดุลกัน แต่ปัจจุบันปริมาณยางมีมากกว่าความต้องการใช้ ทำให้ราคายางตกต่ำ ส่วนเกษตรกร มองว่าในอนาคต จะต้องปลูกพืชผสมผสาน หลากหลายชนิดภายในสวนยาง โดยมียางพาราเป็นพืชหลัก ทั้งนี้ สกย.จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดส่งให้รัฐบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนายางพาราของไทยทั้งระบบและได้วางแผนลดพื้นที่ปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2558-64 โดยส่งเสริมการทำสวนแบบโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำปีละ 400,000 ไร่ รวม 7 ปี ประมาณ 2.8 ล้านไร่ โดยปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพทดแทน ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตยางในตลาดลดลงไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 ตัน รวมประมาณ 700,000 ตัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยกระตุ้นราคายางให้สูงขึ้น.

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวล์ฉบับวันที่ 24เมษายน 2558  http://www.dailynews.co.th/agriculture/316442


สนับสนุนสินเชื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด (อ่าน 18 ครั้ง)
วันที่: 23 เม.ย. 2558, 7:36:55 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรวงเงินกู้ให้กับจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร จำนวน 9,938,000 บาท และในการประชุมครั้งที่ 1/2558 ของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด มีกลุ่มเกษตรกรยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกร จำนวน 21 แห่ง รวมเป็นเงิน 7,185,000 บาท ผลการพิจารณาที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรทั้ง 21 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,230,000 บาท โดยมีเกษตรกรสมาชิกได้รับการช่วยเหลือเงินทุนรวม 787 ราย การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการฯ จะทำให้กลุ่มเกษตรกรมีสภาพคล่องทางการเงินในด้านเงินทุนที่จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร เช่น สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตมาบริการให้กับสมาชิกได้ตามความต้องการของสมาชิก ขณะเดียวกันเกษตรกรสมาชิกก็ได้รับเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาอาชีพที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคือ สามารถลดต้นทุนการผลิต เสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกรนั้น เป็นมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในด้านเงินทุนในรูปของเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกรมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การเข้าถึงองค์รวมของการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการพัฒนาธุรกิจทุก ๆ ด้านที่ดำเนินการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง.

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวล์ฉบับวันที่ 23 เมษายน 2558   http://www.dailynews.co.th/agriculture/316201


แตกใบอ่อน : ไฟไหม้ฟาง (อ่าน 14 ครั้ง)
วันที่: 23 เม.ย. 2558, 7:33:40 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร
ปรบมือรัวๆ ให้กับพ่อเมืองโคราช “ธงชัย ลืออดุลย์” ต่อการตัดสินใจอันเฉียบขาด ลงนามเพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส. ก. จำนวน แปลง เนื้อที่ 55 ไร่ งาน 63 ตารางวา ของสนามแข่งรถอินเตอร์เนชั่นแนล โบนันซ่า สปีดเวย์ (International Bonanza Speed Way) หลังถูกตรวจสอบพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ บุกรุกที่ดินของรัฐ บริเวณเขาเสียดอ้า เขานกยูง และเขาอ่างหิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เกษตรกรริมแม่น้ำโขง จ.นครพนม (อ่าน 14 ครั้ง)
วันที่: 23 เม.ย. 2558, 7:33:16 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

   ลุ่มน้ำก่ำเป็นลุ่มน้ำสาขาหนึ่งของลุ่มน้ำโขง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมือง อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และอำเภอวังยาง อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 3,440 ตร.กม. ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลุ่มน้ำก่ำมีต้นกำเนิดจากเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่จะไหลลงแม่น้ำโขง หลังจากก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่กระแสน้ำไหลผ่าน ส่วนในฤดูแล้งก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร รวมทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค เพราะช่วงน้ำมากน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงหมดและรวดเร็ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนครนครพนม ขึ้น และทรงวางโครงการด้วยพระองค์เอง ดังภาพร่างเค้าโครงพระราชทาน ที่เรียกขานกันโดยทั่วไปในปัจจุบันว่า ตัวยึกยือ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และช่วยราษฎรในท้องถิ่นบริเวณ 2 ฝั่งลำน้ำก่ำ ให้มีน้ำใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในเขตสองฝั่งลำน้ำก่ำ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำจำนวน 68.257 ล้านลูกบาศก์เมตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 165,000 ไร่ อันเป็นการรองรับการพัฒนาการเกษตรกรรม จัดการเกษตรแบบผสมผสาน โดยระดมการสนับสนุนการพัฒนา จากหน่วยงานราชการต่างทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการให้ราษฎรในโครงการได้มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพาะปลูกรองรับ โดยตั้งเป้าให้รายได้และมาตรฐานการครองชีพของราษฎรในพื้นที่โครงการต้องอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของชาวชนบททั่วไปในประเทศไทย อันเป็นการเสริมสร้างความมั่งคงให้พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ได้อีกทางหนึ่ง และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนนคร-นครพนม เพื่อติดตามการดำเนินการพร้อมเยี่ยมและสอบถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปัจจุบันหลังจากได้รับพระราชทานความช่วยเหลือให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งในการทำการเกษตรกรรมให้มีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพจนกระทั่งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมบริเวณประตูระบายน้ำ ธรณิชนฤมิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบแล้วเสร็จตามแผนงานทั้งหมด จำนวน 7 แห่ง พัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่ จำนวน 15 แห่ง ในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 9 แห่ง และในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน 6 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 15,260,000 ลูกบาศก์เมตรก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 31 แห่ง สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ชลประทานประมาณ 62,953 ไร่ รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำให้ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอุปโภค-บริโภค น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำให้ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่อย่างทั่วถึง การนี้คณะฯ ได้เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำห้วยแคน ซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในหน้าแล้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมบ้านนายรู้ กาวิล เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับน้ำจากโครงการในการทำนา ซึ่งสามารถทำนาได้ทั้งนาปีและนาปรังมีผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 700-750 กิโลกรัม โดยสามารถทำนาด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่สุขภาพของเกษตรกรก็ดีขึ้นด้วย.

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวล์ฉบับวันที่ 23 เมษายน 2558   http://www.dailynews.co.th/agriculture/316198


'เงินเฟ้อ’ติดลบสูงสุดรอบ5ปี สศก.ยันภาคเกษตรไม่กระทบ-ย้ำจับตาต่อเนื่อง (อ่าน 16 ครั้ง)
วันที่: 23 เม.ย. 2558, 7:31:29 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์เงินเฟ้อเดือนมีนาคม ติดลบ 0.57% สูงสุดในรอบ ปี เดือน แต่ยังไม่ใช่ภาวะเงินฝืด เนื่องจากประชาชนยังซื้อสินค้า และผู้ประกอบการไม่ได้ลดกำลังการผลิตลง โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อ หรือภาวะเงินฝืดนั้น ได้แก่ ระดับราคาสินค้าและบริการ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจะมีเพียงพอหรือไม่ อัตราดอกเบี้ยที่จะส่งผลโดยตรงอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือค่าเงินบาทของไทยจะแข็งหรืออ่อนมากน้อยเพียงใดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าและบริการด้วย

กรมหมอดินศึกษาจุลินทรีย์ทนกรดป่าพรุ‘นราธิวาส’ (อ่าน 14 ครั้ง)
วันที่: 23 เม.ย. 2558, 7:28:16 น.
หมวดหมู่: ข่าวเกษตร  หมวดหมู่ย่อย:  การเกษตร

กรมหมอดินศึกษาจุลินทรีย์ทนกรดป่าพรุนราธิวาส

เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร12345678910...>>
 

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องปั้น ผลิตอาหารสัตว์ เครื่องบดปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องผลิตปุ๋ย ทำปุ๋ยขายphorphieng.com สั่งพิมพ์,เสื้อยืด,แก้วมัค,เซรามิค::  สุปรีดาพาราดอทคอม : จำหน่ายกล้ายางพาราคุณภาพ กรมวิชาการรับรอง All About Agriculture unseentourthailand.com ไร่ภูพานรีสอร์ท รีสอร์ทมีระดับ สำหรับครอบครัว   ร้านเกษตรวิรุฬ Chokdee Farm