นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
26 กันยายน 2560


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (8166)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (22283 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.thแลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.comเลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็กในชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงธุรกิจ โรงเรือนไก่ไข่ขนาดเล็ก. (อ่าน 714 ครั้ง)
วันที่ : 18 พ.ย. 2552, 8:04:04 น.
หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร กลุ่ม : การเกษตร

fiogf49gjkf0d

ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้รู้จักประกอบการพาณิชย์ สามารถขายผลผลิตด้วยองค์กรที่เป็นของตนเอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด.... 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร ทรงปรารถนาส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้รู้จักประกอบการพาณิชย์ สามารถขายผลผลิตด้วยองค์กรที่เป็นของตนเอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

 

fiogf49gjkf0d

 

นายเกษม วิไลประสงค์ ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บอกว่า ซีพีเอฟ.สนอง พระบรมราชโองการโดยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ในสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ดอนขุนห้วยและกลัดหลวง จ.เพชรบุรี สหกรณ์สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการเชิงธุรกิจ และนำไปปรับใช้กับระบบการจัดการของสหกรณ์ 

...แล้วขยายผลโครงการนำร่องส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็กในชุมชน สู่พื้นที่ ในผืนดินพระราชทาน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4 ราย ภายใต้การดูแลของ 3 หน่วยงานคือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดการและขยายผลองค์ความรู้จากฟาร์มใหญ่สู่ฟาร์มย่อย 

 

และ...ซีพีเอฟ. ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ด้านอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับศูนย์ ศิลปาชีพ พร้อมทั้งจัดหาพันธุ์ไก่รุ่น อาหารสัตว์ให้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในราคาพิเศษ ซึ่งตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ซีพีเอฟ.จะส่งเจ้าหน้าที่สัตวบาล เข้ามาดูแลให้คำปรึกษา 

 

นางวนิดา พงษ์สิทธิผล เกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็กในชุมชน ต.ช้าง-ใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา บอกว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการทางมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท จะนำไปฝึกอบรมพร้อมทั้งพาไปศึกษาดูงานในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างสหกรณ์ดอนขุนห้วย โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย ในด้านองค์ความรู้ต่างๆ เห็นว่าการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก น่าจะเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ จึงเข้าร่วมโครงการฯ 

 

สำหรับการจัดการภายในฟาร์ม นั้น จะให้อาหารในช่วงเช้า เสร็จแล้วจะทำความสะอาดโรงเรือน แล้วถ้า วันไหนอากาศร้อนจะเปิดพัดลมช่วยระบายอากาศ ไม่ให้ไก่เกิดความเครียด เกินไป จากนั้นจะเก็บไข่ช่วงเวลา 12.00 น. โดย ผลผลิตทั้งหมดจะนำไปส่งขายตลาดในหมู่บ้าน ช่วงบ่ายจะเข้าไปทำงานในไร่สวน และกลับมาปิดโรงเรือนช่วงเวลา 18.00 น. เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเข้าไปรบกวน ซึ่งผลผลิตที่ได้ทั้งรุ่นเฉลี่ย 85 เปอร์-เซ็นต์ หรือ 280-290 ฟอง/ตัว/รุ่น ใช้เวลาการเลี้ยงประมาณ 14 เดือน หรือ 56 สัปดาห์ 

 

ส่วนการกำจัดมูลของเสีย จะเก็บออกทุก 3-4 วัน ถ้าฝนไม่ตกจะนำไปตากแดดเก็บไว้ทำปุ๋ยใส่นาข้าว แต่ถ้าฝนตกอากาศชื้นไม่สามารถเก็บได้ก็จะกลายเป็นอาหารปลา ซึ่งแต่ก่อนจะใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงข้าวในนาค่อนข้างมาก แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่มูลที่ได้สามารถนำไปใส่บำรุงนาข้าว ซึ่งนอกจากช่วยลดต้นทุนแล้วยังทำให้ดินร่วนธาตุอาหารมากขึ้นแล้ว ตอนนี้แม้ผลผลิตจะได้น้อยก็ไม่ เป็นไร เพราะต้นทุนเราไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อน

 

เมื่อถามถึงรายได้ วนิดาบอกว่า แม้การเลี้ยงไก่จะเป็นแค่เพียงอาชีพเสริม แต่ก็ทำให้เธอมีรายได้ทั้งจากการขายไข่ แม่ไก่ปลด ระวาง รวมทั้งมูล ซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมีเม็ดเงินเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 บาท/รุ่น และคาดว่าไม่เกิน 3 ปี จะสามารถปลดหนี้ได้ตามกำหนดอย่างแน่นอน 

 

...เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่ม ทั้ง 3 หน่วยงาน ยังได้สร้างฟาร์มขนาดใหญ่ ไว้ให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้ามาศึกษาแนวทางให้เกิดการออมทรัพย์ และในอนาคตยังมีโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วยเช่นกันเมื่อชุมชนเข้มแข็ง ไทยย่อมเข้มแข็งอย่างแน่นอน. 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

http://www.thairath.co.th/content/edu/47356

My Great Web page

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ  ร้านเกษตรวิรุฬ