นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
26 กันยายน 2560


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (8166)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (22283 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.thแลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.comขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
  คลอโรฟิล คืออะไรคับ
  ชื่อ: บอลลี่
 
post: 09 พฤศจิกายน 2553, 15:33:28 น.

ช่วยตอบหน่อยคับบบบ

  ip: 118.173.248.41 My Great Web page
Dol
Post: 12 พฤศจิกายน 2553, 8:53:31 น. ip: 58.8.126.159
คลอโรฟิลล์ (อังกฤษ: Chlorophyll) เป็นสารประกอบที่พบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช โดยพบมากที่ใบ นอกจากนี้ยังพบได้ที่ลำต้น ดอก ผลและรากที่มีสีเขียว และยังพบได้ในสาหร่ายทุกชนิด นอกจากนี้ยังพบได้ในแบคทีเรียบางชนิด คลอโรฟิลล์ทำหน้าที่เป็นโมเลกุลรับพลังงานจากแสง และนำพลังงานดังกล่าวไปใช้ในการสร้างพลังงานเคมีโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล และนำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิต [1] คลอโรฟิลล์ อยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่า เยื่อหุ้มไทลาคอยล์ (Thylakoid membrane) ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มที่อยู่ภายใน คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) [2] คลอโรฟิลล์เป็นสารที่ละลายได้ดีในอะซีโตนและแอลกอฮอล์ โครงสร้างอาจแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนหัว และส่วนหาง โดยที่ส่วนหัวของคลอโรฟิลล์มีลักษณะเป็นวงแหวนไพรอล (pyrole ring) ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ 4 วง และมีธาตุแมกนีเซียมอยู่ตรงกลางโดยทำพันธะกับไนโตรเจน ส่วนหัวนี้มีขนาดประมาณ 1.5x1.5 อังสตรอม ส่วนหางของคลอโรฟิลล์มีลักษณะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 20 อะตอม มีความยาวประมาณ 2 อังสตรอม คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงได้ดีที่ช่วงคลื่นของแสงสีฟ้าและสีแดง แต่ดูดกลืนช่วงแสงสีเหลืองและเขียวได้น้อย ดังนั้นเมื่อได้รับแสงจะดูดกลืนแสงสีฟ้าและสีแดงไว้ ส่วนแสงสีเขียวที่ไม่ได้ดูดกลืนจึงสะท้อนออกมา ทำให้เห็นคลอโรฟิลล์มีสีเขียว [2] ในธรรมชาติมีคลอโรฟิลล์อยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งแต่ล่ะชนิดมีโครงสร้างหลักที่เหมือนกันคือ วงแหวนไพรอล 4 วง แต่โซ่ข้าง (side chain) ของคลอโรฟิลล์แต่ละชนิดจะมีลักษณะที่ต่างกันออกไป เช่น คลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyll a) และคลอโรฟิลล์ บี (chlorophyll b) มีโครงสร้างโมเลกุลที่ต่างกันเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น นั่นคือ ที่วงแหวนไพรอลวงที่สองของคลอโรฟิลล์ เอ มีโซ่ข้างเป็นหมู่เมททิล (-CH3) ส่วนของคลอโรฟิลล์ บี เป็นหมู่อัลดีไฮด์ (-CHO) ซึ่งการที่โครงสร้างที่ต่างกันนี้ก็ทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วยโดยเฉพาะด้านการละลายโดยที่ หมู่เมททิลของคลอโรฟิลล์ทำให้โมเลกุลมีขั้ว ดังนั้นจึงละลายได้ดีในสารละลายที่มีขั้ว เช่น เมทิลแอลกอฮอล์ (polarity index=5.1) ส่วนหมู่อัลดีไฮด์ซึ่งมีสภาพขั้วน้อยกว่าหมู่เมททิล จึงทำให้คลอโรฟิลล์ บี ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่สภาพขั้วน้อยกว่าเมททิลแอลกอฮอล์ เช่น ปิโตรเลี่ยมอีเธอร์ (petroleum ether, polarity index=0.1) รวมทั้งคุณสมบัติการดูดกลืนแสงก็ต่างกันด้วย และทำให้คลอโรฟิลล์ทั้งสองชนิดนี้มีสีต่างกันเล็กน้อย โดยที่คลอโรฟิลล์ เอ มีสีเขียวเข้ม ส่วนคลอโรฟิลล์ บี มีสีเขียวอ่อนตามที่กล่าวมาด้านบน จะพบว่ามีความผิดพลาดตรงส่วนของ ว่า "ส่วนหมู่อัลดีไฮด์ซึ่งไม่มีขั้ว จึงทำให้คลอโรฟิลล์ บี ละลายได้ดีในตัวทำละลายไม่มีขั้ว" นั้นไม่จริง เพราะว่า หมู่อัลดีไฮด์นั้นมีขั้ว โดยดูได้จากโครงสร้างและดูข้อมูลยืนยันได้จาก /อ้างอิงและผมได้ถามอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยยืนยันข้อมูลนี้แล้วว่า คลอโรฟิลล์ บี มีขั้ว และถ้าทำการทดลอง paper chromatography ด้วยการไล่ระดับของpigmentในใบไม้นั้นจะได้ดังนี้ Pigments in chloroplast - Different pigments absorbs light of different wavelength. - Green plants have five closely-related photosynthetic pigments (in order of increasing polarity) (คือ เรียงลำดับเม็ดสีที่ได้ โดยดูจากความมีขั้วน้อย-มาก ของเม็ดสีแต่ละชนิด) 1.Carotene - an orange pigment 2.Xanthophyll - a yellow pigment 3.Chlorophyll a - a blue-green pigment 4.Chlorophyll b - a yellow-green pigment 5.Phaeophytin - a gray pigment อธิบายได้ว่า Carotene มีขั้วน้อยที่สุด (หรืออาจไม่มีขั้ว ไม่แน่ใจ) แล้วก็ไล่ระดับความมีขั้วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนมากที่สุดที่ Phaeophytin ซึ่ง Phaeophytin มันจะมองไม่เห็นกันในการทดลองเพราะว่ามีสีเทา ซึ่งกระดาษที่ใช้ในการทำpaper chromatography มีสีขาว จึงทำให้มองเห็นยาก หรือไม่เห็นสีเทาของPhaeophytinเลย อ้างอิงจาก ชีทประกอบการสอนวิชา MIC101 General Biology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอนโดย ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ Chlorophyll a Chlorophyll b Chlorophyll c1 Chlorophyll c2 Chlorophyll d สูตรโมเลกุล C55H72O5N4Mg C55H70O6N4Mg C35H30O5N4Mg C35H28O5N4Mg C54H70O6N4Mg หมู่ C3 -CH = CH2 -CH = CH2 -CH = CH2 -CH = CH2 -CHO หมู่ C7 -CH3 -CHO -CH3 -CH3 -CH3 หมู่ C8 -CH2CH3 -CH2CH3 -CH2CH3 -CH = CH2 -CH2CH3 หมู่ C17 -CH2CH2COO-Phytyl -CH2CH2COO-Phytyl -CH = CHCOOH -CH = CHCOOH -CH2CH2COO-Phytyl พันธะ C17-C18 เดี่ยว เดี่ยว คู่ คู่ เดี่ยว พบได้ ทั่วไป ส่วนใหญ่ในพืช สาหร่ายหลายชนิด สาหร่ายหลายชนิด แบคทีเรียที่สังเคราะด้วยแสงได้ (Cyanobacteria) โครงสร้างของ chlorophyll a โครงสร้างของ chlorophyll b โครงสร้างของ chlorophyll d โครงสร้างของ chlorophyll c1 โครงสร้างของ chlorophyll c2 1. ^ วงษ์จันทร์ วงษ์แก้ว. 2535. หลักสรีรวิทยาของพืช. กรุงเทพฯ, ฟันนี่พับบลิชชิ่ง 2. ^ 2.0 2.1 ภาคภูมิ พระประเสริฐ. สรีรวิทยาของพืช. กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์. 2550
 

แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ความเห็น:  
ชื่อ:  
email:  

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ  ร้านเกษตรวิรุฬ