นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
26 กันยายน 2560


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (8166)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (22283 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.thแลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.comมหกรรมยางทั่วไทย 26-28 เมษายน นี้ - บอกกล่าวเล่าขาน (อ่าน 502 ครั้ง)
วันที่ : 23 เม.ย. 2555, 8:02:56 น.
หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร กลุ่ม : การเกษตร

fiogf49gjkf0d
นับวันอุตสาหกรรมยางพาราไทย ยิ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตจากพื้นที่ปลูกยางพาราที่กำลังขยายตัวในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกครอบคลุมไม่น้อยกว่า 18.3 ล้านไร่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมปีละกว่า 670,000 ล้านบาท แต่ขณะเดียวกันระบบการผลิตยางพาราเริ่มมีภัยแฝงเข้าคุกคาม สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้เร่งกระตุ้นเกษตรกรผู้ปลูกยางให้เห็นความสำคัญของปัญหา พร้อมหยิบยกผลงานวิจัยเป็นกุญแจช่วยคลี่คลายปัญหาเพื่อขจัดภัยคุกคามออกจาก ระบบผลิตยางพารา เพื่อสร้างความมั่นคงให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยและเกษตรกร ยืนหยัดอยู่ได้ยาวนาน...
fiogf49gjkf0d
นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่าระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน นี้ สถาบันวิจัยยางกำหนดจัดงาน มหกรรมยางทั่วไทย “เร่งบริบทงานวิจัย...ขจัดภัยมืดยางพารา” ขึ้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ตระหนักถึงภัยที่กำลังคุกคามการผลิตยางพาราไทยหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเปิดกรีดยางต้นเล็ก การโฆษณาชวนเชื่อให้ใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและใช้ปุ๋ยเร่งการ เจริญเติบโต การเติมสิ่งปลอมปนต่าง ๆ ลงในน้ำยางเพื่อเพิ่มน้ำหนัก การปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และโรคระบาดในยางพารา เช่น โรครากขาว ซึ่งล้วนเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนศักยภาพการผลิตยางพาราไทยที่ต้องแก้ไข อย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยยางพาราของสถาบันวิจัยยางที่ สำเร็จแล้ว พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น ยางพาราพันธุ์ใหม่ ที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง วิธีการดูแลรักษาและจัดการสวนยาง การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูยาง การปลูกพืชคลุมยาง การแปรรูปยาง ตลาดยางพารา ตลอดจนการป้องกันและขจัดภัยมืดต่าง ๆ ของยางพารา ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราได้ จริง และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในงานนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับยางพาราที่น่าสนใจหลายหัวข้ออีกด้วย นอกจากนั้น ผู้ที่เข้าร่วมงานยังจะได้ ชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ยางพารา พร้อมเข้าร่วม เสวนาเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ยางพารา โดยจะเปิดเวทีให้เกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้ยางพาราจาก 15 ศูนย์ทั่วประเทศ และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และในวันที่ 26 เมษายน กรมวิชาการเกษตรมีแผน ที่จะเปิด ศูนย์เรียนรู้ยางพาราแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรแห่งใหม่เพิ่มอีก 1 ศูนย์ ในจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาเรียนรู้ด้านการผลิตยางพาราแบบครบวงจร และนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ...โอกาสเดียวกันนี้ สถาบันวิจัยยางยังร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกรชาวสวนยาง โรงงานแปรรูป นักวิชาการ รวมถึงผู้ส่งออกได้ประชุมหารือและระดมแนวคิดเพื่อหาแนวทางกำหนดโจทย์และหัว ข้อวิจัยและพัฒนายางพาราในปี 2556 และมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านยางพาราด้วย… ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางหรือผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมยางทั่วไทย เร่งบริบทงานวิจัย...ขจัดภัยมืดยางพารา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายนนี้. ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวล์ ประจำวันที่ 23/04/2555 http://www.dailynews.co.th/agriculture/52433
My Great Web page

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ  ร้านเกษตรวิรุฬ